Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mali Teşvik Sistemi MLY 467 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER, Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR,
Course Assistants

Araş.Gör. Tunç İnce, 

Course Category
Course Objective

Ekonomik kalkınma ve büyüme başta olmak üzere çeşitli sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmak için devlet, teşvik uygulamaları yapmaktadır. Bu dersin amacı, çeşitli teşvik uygulamaları hakkında bilgi vermek ve özellikle Türkiye´deki uygulamalar ve vergi teşvikleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

Course Content

Mali teşvik kavramının açıklanması, Farklı teşvik uygulamalarının analiz edilmesi, Türkiye´deki teşvik uygulamaları ve diğer ülkeler ile karşılaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teşvik uygulamalarının sonuçlarını analiz eder Tartışma, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Türkiye´de uygulanan teşvikleri yorumlar Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Toplumun teşvik uygulamalarına verdiği tepkileri kavrar Anlatım, Örnek Olay, Rol Oynama, Sınav , Ödev,
4 Mali teşvik ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Karşılaştırmalı olarak teşvik uygulamalarını analiz eder Anlatım, Örnek Olay, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mali teşvik kavramı ve kapsamı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Devletin teşvik uygulamaları hakkındaki iktisadi görüşler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Teşvik uygulamalarının ekonomik etkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Teşvik uygulamalarına yönelik toplumun tepkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Vergi teşvikleri ile diğer teşviklerin karşılaştırması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Teşvik uygulamalarının etkinliği Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Ara Sınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Türkiye´deki Vergi teşvikleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Türkiye´de bölgesel teşvikler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Türkiye´de ihracata yönelik teşvikler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Sektörel Bazda yapılan teşvik uygulamaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Bölge ülkeleri ve Türkiyenin Karşılaştırılması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Avrupa Birliğin´deki teşvik uygulamaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel Değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Filiz Giray, Vergi Teşvik Sistemi, 2008.
Aytaç Eker, AB ve Türkiye’de Teşvik Sistemleri ve Teşvik Politikaları, 1995.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5