Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Denetimi MLY 459 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER,
Course Assistants Arş. Gör. Furkan Beşel, Arş. Gör. Gonca Güngör
Course Category
Course Objective Bu derste, öğrencilerin vergi denetimi alanında bilgilierini artırmaları ve gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği gibi sınavlarda başarılı bakımından gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste Türkiyede vergi denetimi, vergi incelemesi süreci, vergi denetim elemanlarının denetim esnasında uyacakları kurallar, sorumluluklar ve hangi durumlarla karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergi denetim türlerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Denetime ilişkin kavramları, denetimin özelliklerini ve türlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Vergi Denetimi Örgütünü ve işleyişini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Vergi yoklaması ve incelemesi sürecinin ve sonuçlarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Denetim tekniklerinin ve yöntemlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Türkiye´de en yoğun uygulanan vergi denetim türlerini kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Denetimin Tanımı, Tarihçesi ve Türleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Denetim Teknikleri ve Yöntemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü ve Vergi Denetimi İle İlgili Genel Açıklamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Denetimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Vergi Denetiminde Yorum ve Delil Serbestisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Yoklama
7 Arasınav
8 Yaygın ve Yoğun Denetim Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Vergi İncelemesi, Amacı, İşlevleri, Öteki Denetim Yöntemlerinden Farkı ve Türleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Vergi İnceleme Süreci ve Vergi İnceleme Teknikleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Arama/Aramalı İnceleme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Vergi Denetimi Örgütü Hakkında Genel Açıklamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Vergi Denetim Kuruluşları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Fazıl Tekin (2007), Vergi Denetimi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss. 236-248.
Course Resources Abdurrahman Akdoğan (2003), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 41-81.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Final 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 5 5
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5