Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Vergi Sistemi II MLY 302 6 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator HAKKI ODABAŞ
Course Lecturers HAKKI ODABAŞ,
Course Assistants Arş. Gör. Gonca GÜNGÖR, Arş. Gör. Furkan BEŞEL
Course Category
Course Objective Türk Vergi Sistemi içersindede temel vergilerden, harcamalar ve servet üzerinden alınan, (KDV, ÖTV, motorlu taşıtlar, emlak vb.) vergiler hakkında öğrencilerin detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Course Content Bu derste, harcama vergileri ve genel özellikleri, KDV, ÖTV, servet vergileri olan MTV, Emlak vergisi gibi konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Katma değer vergisinde muafiyet ve istisnaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Veraset ve intikal vergilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Banka ve sigorta muameleleri vergisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Damga vergisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Katma değer vergisinde indirlecek giderleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Harçları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Özel tüketim vergisinde muafiyet ve istisnaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Servet vergilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Özel tüketim vergisini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Katma değer vergisini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Türk vergi sistemi hakkında tanım ve sınıflandırma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Motorlu taşıtlar vergisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Özel iletişim vergisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Vergi Sistemi I dersi konularının gözden geçirilmesi TVS II dersinin dönem boyunca verimli bir şekilde analiz edilebilmesi için TVS I dersindeki önemli konular vurgulanacaktır. PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
2 Harcama vergilerinin genel özellikleri, Katma Değer Vergisi (KDV) nin harcama vergileri içindeki yeri, tarihsel gelişimi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
3 KDV nin konusu, mükellefi ve vergiyi doğuran olay PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
4 KDV de muafiyet ve istisnalar PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
5 KDV de matrah, oran ve indirimler PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
6 KDV de vergilendirme usulleri, verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
7 Arasınav
8 ÖTV de muafiyet ve istisnalar, indirimler, ÖTV nin beyanı, tarhı ve ödenmesi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
9 Banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, TrabzonPEHLİVAN, Osman (2007), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
10 Servet vergilerinin genel özellikleri, Emlak vergisi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
11 Veraset ve intikal vergisi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
12 Motorlu taşıtlar vergisi PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
13 Damga vergisi, Değerli kağıtlar kanunu ve harçlar PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
14 Genel Değerlendirme PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
Resources
Course Notes PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon
Course Resources BİLİCİ, Nurettin (2012), Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
BULUTOĞLU, Kenan (2012), Türk Vergi Sistemi, Batı Türkeli Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7