Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliyet Muhasebesi SBF 362 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET VECDİ CAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Bilge ÖNAL

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Üretim ve hizmet işletmeleri için temel maliyet kavramlarını ve maliyet sistemlerini tanıtma.

Course Content

Bu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması ve sipariş- safha maliyetleme sistemlerinin fiili maliyetler temelinde teori ve uygulaması, konularına değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel maliyet kavramlarının ve maliyet veri tabanının tanıtılması, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Maliyetleme sistemlerinin tanıtılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 maliyet muhasebesinin işletme finansal sistemi içindeki yerinin ortaya konması, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Bilgiler ve Kavramlar-İşletmeler ve Maliyetleri, Maliyet Giderleri, Gruplandırılması, Türleri, Gider Yerleri-Merkezleri-Ana Maliyet Hesapları Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Malzeme Maliyetleri-Direkt-Endirekt Ayırımı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Malzeme Hareketleri-Stok Değerleme Yöntemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 İşçilik Maliyetleri-Direkt-Endirekt İşçilik Giderlerinin Belirlenmesi, Ücret Sistemleri-İşçilik Giderlerinin Saptanması Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Genel İmalat Maliyetleri-Mamuller ve Gider Merkezi İlişkisi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Genel İmalat Maliyetleri Dağıtımı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 GİM Dağıtım Tablolarının Düzenlenmesi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 TDHP Muhasebe Kayıtları Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Arasınav
10 Maliyet Sistemlerinin Sınıflandırılması Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Sipariş Maliyet Sistemi- Kavramsal Çerçeve Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Sipariş Maliyetleme Sisteminin TDHP Temelli Uygulaması Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Safha Maliyet Sistemi- Kavramsal Çerçeve Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Safha Maliyet Sistemi- FIFO Yöntemi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>1) Pazar&ccedil;eviren, Selim (2006), Maliyet Muhasebesi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.<br /> 2) Can, Ahmet Vecdi (2003), Maliyet Muhasebesi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.<br /> 3) Pazar&ccedil;eviren, Selim ve Ahmet Vecdi Can (2003), Maliyet Muhasebesi Problemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.</p>
Course Resources

Büyükmirza, Kamil (2003), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5