Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Tablolar Analizi EKO 453 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator SİNAN ESEN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Oylum Ergüzel

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin, işletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi.

Course Content

Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal kararlar, mali analizin tanımı kapsamı ve çeşitleri, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Mali tablolara olan ihtiyacı kavramak, mali analiz tekniklerini uygulamak ve yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mali Tabloların ve Analizlerin Amaçları Cücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 3-24Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 115-132
2 Mali Tablo Türleri Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 24-29Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 1-6
3 Bilânço Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 29-56 ,Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 6-71
4 Gelir Tablosu Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 56-67, Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 76-105
5 Mali Analiz ve Finansal Kararlar Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss., , Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. , Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, SS.86-89
6 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 172-180, Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, İstanbul,, s. 65-72.
7 Yüzde Yöntemiyle Analiz Cücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 180-184, Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, İstanbul,, s. 65-72.
8 Trend Analizi Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 184-187 ; Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, İstanbul,, s. 86-89.
9 ARASINAV Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 188-199 Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, İstanbul,, s. 86-89.
10 Oran Analizi
11 Fon Akım Tablosu Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 212-238,Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 244-252
12 Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu Cücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 238-246, Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 274-285
13 Nakit Akım Tablosu Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. 246-261 Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss. 252-258
14 Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul ss. ,Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul, ss.
Resources
Course Notes
Course Resources

Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul
Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul
Akdoğan Nalan-Tenker Nejat,2004, Finansal Tablolar ve Mali analiz Teknikleri, Gazi Yayınevi.
ÖZER Mevlüt:Mali Tablolar ve Finansal Analiz, Özkan matbaacılık ve gazetecilik, Ankara 1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5