Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Icra ve Iflas Hukuku SBF 380 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İcra-İflas kavramları çerçevesinde alacaklının devlet kuvvetiyle alacağına nasıl kavuşacağının ortaya konulması
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İcra ve iflas kvaramlarının hukuki çerçevesini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İcra takibinin nasıl geçekleştirileceğini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 İflas ve iflasın tasfiyesini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Haciz kavramı ve aşamalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 İcra-iflas hukukunn diğer hukuk dalları ile arasındaki ilişkiyi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İptal davası nasıl açılır ve şartları nelerdir bunları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 İlamlı icra, ihtiyati haciz gibi kavramları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgiler ve cebri icra çeşitleri Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
2 İcra hukukunun bölümleri ve kaynakları Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
3 İcra teşkilatı Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
4 İlamsız icra ve ilamsız icranın görev ve yetkileri Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
5 İcra takibi, ödeme emrinin kesinleşmesi ve ödeme emrine itiraz Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
6 Haciz kavramı Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
7 İlamlı icra Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
8 İhtiyati haciz Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
9 İflas hukuku ve iflas yolları Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
10 İflasın hukuki sonuçları Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
11 İflasın tasfiyesi ve iflas masasının idaresi Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
12 Paraların paylaştırılması, iflasın kapanması ve kaldırılması ve basit tasfiye Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
13 İptal davası Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
14 Konkordato Belirtilen kaynağın ilgili kısımları
Resources
Course Notes İcra ve iflasın hukuki çerçevesi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5