Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Ingilizce Iii MLY 457 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi
Course Category
Course Objective This course aims to make the students able to read and understand public finance texts in English.
Course Content It covers the topics of public expenditures.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maliye konusunda İngilizce metinleri okuyup anlar, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kamu Maliyesi literatüründeki İngilizce Kelimeleri öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Maliye alanında İngilizce olarak yorum yapar, konuşma becerilerini arttırır, Anlatım, Soru-Cevap, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 İngilizce kaynakları takip edecek derece İngilizcesini geliştirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Maliye alanında İngilizce olarak temel görüşleri ifade eder, Anlatım, Tartışma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Maliye konularını İngilizce sözlü ve yazılı olarak tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 English Grammar Rules The text reviewing grammar.
2 Translation from English to Turkish and from Turkish to English- Reading Passages 1 The reading materials provided by Lecturer.
3 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 2 The reading materials provided by Lecturer.
4 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 3 The reading materials provided by Lecturer.
5 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 4 The reading materials provided by Lecturer.
6 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 5 The reading materials provided by Lecturer.
7 Arasınav The reading materials provided by Lecturer.
8 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 6 The reading materials provided by Lecturer.
9 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 7 The reading materials provided by Lecturer.
10 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 7 The reading materials provided by Lecturer.
11 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 9 The reading materials provided by Lecturer.
12 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 10 The reading materials provided by Lecturer.
13 Translation from English to Turkish and from Turkish to English - Reading Passages 11 The reading materials provided by Lecturer.
14 General review The reading materials provided by Lecturer.
Resources
Course Notes The reading materials provided by Lecturer.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 4
1. Sözlü Sınav 10
2. Ödev 4
3. Ödev 4
4. Ödev 4
5. Ödev 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 5 5 25
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5