Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mali Sosyoloji MLY 310 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. HAKAN YAVUZ,
Course Assistants Arş.Arş. Gör. Işıl Ayas, Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı Mali sosyoloji ile ilgili lisans düzeyindeki temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Course Content günümüzde vergi mükelleflerinin ödediği vergiyi etkileyen çeşitli sosyolojik, psikolojik faktörler ele alınacak ve bu faktörlerin merkezi bütçeye dolayısıyla da toplumsal yaşama ne gibi etkilerinin olduğu değerlendirilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal olayların ekonomik davranışlar üzerindeki etkisini tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Karar alma teorilerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Rasyonel davranışı ve bu davranıştan sapmaları kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Vergi ödeme davranışı ve diğer ekonomik davranışlarda referans grubu etkisini saptar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Vergi etiğini etkileyen faktörleri analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Vergiden kaçınma ve Vergi kaçırma kavramlarını hukuki ve ekonomik açıdan ayrı ayrı karşılatırır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Beklenti teorisini (Prospect teorisini) tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal ekonomik davranışlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Motivasyon Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Rasyonel davranış Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Rasyonel davranıştan sapma Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Referans grup etkisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Eşitlik Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Fayda-maliyet analizi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Karar alma teorisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Prospect teorisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Vergi ahlakı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Vergi direnci Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Vergi kaçırma vergiden kaçınma Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Vergi psikolojisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Hüsnü ERKAN (2004), Ekonomi sosyolojisi, Barış yayınları, Fakülteler Kitabevi
Course Resources C.C.AKTAN,ve diğerleri (2002), Vergi,Zulüm ve isyan, Fonix,
Week Documents Description size
14 vergi - sivil itaatsizlik 14. hafta vergi-sivil itaatsizlik okuma parçası 0.45 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6