Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalişma Ekonomisi CEK 483 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATMA FİDAN
Course Lecturers Doç.Dr. FATMA FİDAN,
Course Assistants Arş.Gör. Abdülkadir Atasoy
Course Category
Course Objective Emek piyasası kavramını,emek piyasası türlerini ve aktörlerini detaylı olarak incelemek ve emek piyasasındaki gelişmeleri nitel ve nicel olarak analiz etmektir.
Course Content Emek piyasaları, emek arzı ve talebi, emek mobilitesi;ücretler; istihdam ve işsizlik sorununun teori ve pratikte sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi; Sendikaların ekonomik analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Emek piyasalarını teorik ve reel olarak olarak tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sendikaların ekonomik etkilerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İstihdam ve işsizlik sorunlarını bilir ve mücadele yollarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Emek piyasalarına ilişkin verileri toplar, inceler ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiyedeki emek piyasası politikalarını ve uygulamalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Ücret teori ve politikalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Emek piyasası kavramı ve türleri LORDOĞLU, Kuvvet, Çalışma İktisadı, Nurcan Özkaplan İle Birlikte, Der Yayınları, İstanbul, 2005
2 Emek Arzı Aysu Serdar ´´Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye İş Piyasaları´´, Prof. Dr. Nurhan AKÇAYLI ´ ya Armağan, syf: 285-292.
3 Kısa ve Uzun Dönemde Emek Talebi LORDOĞLU, Kuvvet, Çalışma Ekonomisi, Doç. Dr. Mete Törüner ile birlikte, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 467, Eskişehir, 1995
4 Ücret Teori ve Politikaları Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
5 Eğitim Ekonomisi Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
6 Emek Mobilitesi LORDOĞLU, Kuvvet, Çalışma İktisadı, Nurcan Özkaplan İle Birlikte, Der Yayınları, İstanbul, 2005
7 Sendikaların Ekonomik Analizi ve Etkileri Biçerli, M. Kemal (2004), Sendikaların Ekonomik Analizi ve İşgücü Gelirleri Üzerindeki Etkileri: Türkiye Uygulaması, Anadolu Üniversitesi yayınları No: 707, Eskişehir
8 Kamu ve İş Piyasaları Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
9 Ara sınav
10 İşsizlik Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
11 İşsizlikle Mücadele Politikaları Biçerli, M. Kemal (2004), İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi yayınları No: 1563, Eskişehir.
12 Türkiye İşgücü Piyasasının Analizi Biçerli, M. Kemal (2004), İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi yayınları No: 1563, Eskişehir.
13 Enflasyon ve Ücretler Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
14 Enflasyon ve İstihdam Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
Resources
Course Notes
Course Resources BİÇERLİ, M. Kemal (2007), Çalışma Ekonomisi, Beta, İstanbul.
LORDOĞLU, K. (2003), Çalışma İktisadı, Der Yayınları, İstanbul.
ZAİM, S. (1986), Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul
ELLIOT, R. (1991), Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi, SBF Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5