Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Örgütler SAU 106 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. ENSAR MUSLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective BM ve NATO gibi temel örgütlerin yanında özellikle Türkiye´nin de etkili olduğu AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde önemli rolü olan uluslararası örgütlerin genel özellikleri, metodolojisi, tarihçesi ve son dönemdeki durumu; uluslararası örgütlerin yapısı, organları, uluslararası örgütlerin yetkileri, uluslararası örgütlerin maliyesi, uluslararası sorunların çözümündeki rolleri ve uluslararası örgütlerin ittifak teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.
Course Content Dersin işlenmesi sırasında 3 yönteme başvurulacaktır. İlk olarak, uluslararası örgütlere ilişkin teorik çerçeve çizilerek, örgütlenme tasarılarının ve kolektif güvenlik tasarıları tarihsel ve teorik perspektif açısından ele alınacaktır. İkinci olarak BM ve NATO gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde en önemli role sahip olan uluslararası örgütlerin kapsamlı incelemesi yapılacaktır. Üçüncü olarak da öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası örgütlerin genel özelliklerini, çalışma yöntemini, tarihçesini ve son dönemdeki durumu ile uluslararası örgütlerin yapısını, organlarını ve yetkilerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Uluslararası örgütlerin, uluslararası sorunların çözümündeki rollerini, etkinliklerini ve bu etkinlikleri etkileyen unsurları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Temel derslerde öğrendiği bilgilerle uluslararası ilişkilerde gündeme gelen güncel olayları ve sonuçlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Uluslararası sorunların uluslararası örgütler nezdinde barışçıl yöntemlerle çözülebilmesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Uluslararası sistemi etkileyen temel çatışma noktalarını, bu çatışmaların analizlerini, çatışmaların çözümlenmesinde uluslararası örgütlerin rollerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Güncel uluslararası sorunlara bilimsel ve hukuksal çözümler uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Çatışma ve müzakere yöntem ve tekniklerini uygular ve bu çatışmalara yönelik müzakerenin ana konseptlerini ve çözüm yöntemlerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Uluslararası örgütleri ve bu örgütlerin uluslararası sorunlardaki rollerini sunum hazırlayarak tanımlar ve sunum yaparak tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası kuruluşları tanımlamak, açıklamak, anlamak ve tartışmak: Konuya genel bir giriş. Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 15-31
2 Uluslararası kuruluşların aktörlülüğü ve işlevleri Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 31-48
3 Uluslararası kuruluşların tarihsel olarak ortaya çıkış süreçleri. Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 51-67
4 Uluslararası Kuruluşlara Kuramsal Yaklaşımlar Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 73-95
5 Küresel Örgütler I: Milletler Cemiyeti Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 121-141
6 Küresel Örgütler II: Birleşmiş Milletler: Organları, İşlevleri, Reform İhtiyacı. Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 147-172
7 BM ve Askeri Güç Kullanımı Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 172-182
8 Küresel Örgütler III: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, ILO, UNCTAD Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, s. 185-215
9 Avrupa Kıtası´ndaki Bölgesel Örgütler: AGİT ve Avrupa Konseyi Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 259-281, 309-331
10 Ortadoğu´daki Bölgesel Örgütler: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 585-621, 535-555
11 Bölgesel Askeri Örgütlenmeler: NATO: Tarihsel Gelişimi ve Yapısı Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 173-209
12 NATO: Dönüşümü ve Bugünkü Durumu Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 173-209
13 Türkiye´nin Etkili Olduğu Uluslararası Örgütler : KEİT ve D-8 Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 639-697
14 Diğer Uluslararası Örgütlenmeler: G7/G8 Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye, s. 697-723
Resources
Course Notes
Course Resources Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (der.),Uluslararası Örgütler ve Türkiye
Kelly-Kate S Pease, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century (3rd Edition), 2007
Uluslararası Örgütlerin İnternet siteleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 20
3. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Final 1 15 15
Ödev 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5