Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Motorlari ve Sürücüleri ADA 110 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi UFUK DURMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi UFUK DURMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Manyetik alanlara ilişkin temel prensiplerin ve manyetik malzemelerin tanınması; transformatörler, doğru akım makineleri, asenkron ve senkron motorlarının yapıları, karakteristikleri ve uygulamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
Course Content Temel elektromanyetik ilkeler, manyetik malzemeler, transformatörler, doğru akım motorları, asenkron motorlar, senkron motorlar, iş makineleri karakteristikleri, motor ve sürücü seçimi, özel elektrik makineleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Asenkron ve Senkron makinelerin yapısını, çalışma prensibini, karakteristiklerini ve uygulamalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Doğru akım motorlarının yapısını, çalışma prensibini, farklı bağlama türlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Temel elektrik ve temel manyetik bilgi ve yasaları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Motor seçim ölçütlerini sıralar, işletme koşullarını ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 İş makinelerinin karakteristiklerini sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Transformatörlerin ve dinamoların yapısı, çalışma prensibi ve uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrik makinelerinin sınıflandırılması, temel yasalar ve kurallar
2 Temel yasalar ve uygulamaları
3 Manyetik malzemeler ve manyetik devreler
4 Transformatörler
5 Doğru akım makineleri, dinamolar
6 Doğru akım motorları
7 Asenkron motorları ve yapıları
8 Asenkron motorlarının karakteristikleri ve çalışma bölgeleri
9 Asenkron motorlara yol verme, hız ayarı ve frenleme
10 Senkron makineler
11 İş makineleri karakteristikleri
12 Motor seçimi
13 Motor sürücüleri ve sürücü seçimi
14 Özel elektrik makineleri
Resources
Course Notes [1] Bu sayfada yüklenmiş materyaller.
Course Resources [2] M. Adnan Peşint, Ergün Akcapınar, Elektrik Makineleri ve Laboratuvar Deneyleri, MEB, 2000, Ankara.
[3] Güngör Bal, Doğru Akım Makineleri ve Sürücüleri, Seçkin Yayınları.
[4] Ahnet Hamdi Saçkan, Asenkron Motorlar, Birsen yayınevi, 1994, İstanbul.
[5] Necati Oğuz, Muhittin Gökkaya, Elektrik Makineleri I, MEB, 2000
[6] M. Adnan Peşint, Abdullah Ürkmez, Elektrik Makineleri II, MEB, 2000.
[7] M. Adnan Peşint, Elektrik Makineleri IV, MEB, 2000, Ankara.
[8] Ali Özdemir, Elektrik Bilgisi, MEB, 2001
[9] Muammer Gökbulut, Bülent Akgün, Elektrik Motorlarının Kontrolü, YÖK, 1993, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2 X
3 X
4
5 X
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 5