Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme Bilgisi ADA 113 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SEVDA GÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVDA GÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplanmasını yapabilme. Ölçü aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme. Elektrik ve elektronik büyüklükleri ölçebilme. Osiloskop ile Ölçmeler: Osiloskop ile ölçme yapabilme. Ölçü trafolarını tanıyabilme ve güç, enerji ölçümlerini yapabilme.
Course Content Ölçme temel ilkeleri, ölçme hataların çeşit ve tespitleri, sıcaklık ölçümü, AC ve DC sistemlerde akim, gerilim, frekans, iş, güç vb. temel elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve ilgili ölçü aletlerin temel yapı ve devre bağlantı şekilleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğru akım ve gerilim ölçmesini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Doğru akım ve gerilimin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ölçmenin temel ilkelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ölçü aletlerinin bağlantılarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Alternatif akım ve gerilimin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Alternatif akım ve gerilim ölçmesini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Osiloskop kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Güç ve iş ölçümü yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Temel ve türetilmiş birim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Endüstriyel Ölçme araçları ve dönüştürücüleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Avometre ve Faz kalemi kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar ve birimler
2 Ölçme hataları ve kalibrasyon
3 Fiziksel büyüklükler ve ölçülmesi
4 DC Ölçmeleri; DC galvanometre, voltmetre, ampermetre
5 AC Ölçmeleri; Akım ve gerilim değerlerinin ölçülmesi
6 AC Ölçmeleri; Akım ve gerilim trafolarının kullanımı
7 AC - DC sistemlerde iş ve güç ölçümü
8 Ohmmetreler ve direnç ölçümü
9 Multimetreler, ve Pens Ampermetreler
10 Devre elemanları ve parametrelerinin ölçülmesi
11 Devre elemanları ve parametrelerinin ölçülmesi
12 Edüstriyel ölçmeler (ısı, manyetik ve basınç transdüser ve sensörleri)
13 Edüstriyel ölçmeler (optik ve ses transdüser ve sensörleri - Transdüser uygulamaları)
14 Osiloskop ile ölçmeler
Resources
Course Notes [1] Prof. Dr. Osman F. Genceli, Ölçme Tekniği, Birsen yayınevi, İstanbul, 1998<br>[2] Mahmut Nacar, "Elektrik - Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği",MEB,2003<br>[3] Prof. H.Önal, "Ölçme Tekniği", İTÜ, (1987)
Course Resources [4] Prof A. Dalfes, "Elektrik Ölçme Laboratuarı Deneyleri", İTÜ, (1990)
[5] Doç. Dr. H.Pastacı, "Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri", Yıldız Üni., 1992
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8
9 X
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 5