Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Analog Elektronik EEP 104 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SEVDA GÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVDA GÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Elektronikte kullanılan yarıiletken malzemeleri ve özelliklerini tanıyabilme, diyotlar ve çeşitlerinin yapı ve özelliklerini kavrayabilme, Diyot devrelerini analiz edebilme, BJT´lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme, FET´lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini öğrenme, Transistörlerin kullanım amaçlarını kavrayabilme, Temel Opamp uygulamaları gerçekleştirebilme
Course Content Yarıiletken Dyotlar, Diyot Uygulamaları, Transistörler ve Yapısı, BJT Transitör DC ve AC Analizleri, İşlemsel yükseltecin (opamp) yapısı ve çalışması, Temel OPAMP devreleri, Diğer yarı iletken elemanlar ve kullanım yerleri (SCR, SCS, Diyak, Triyak)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yarıiletken diyotlarla devre analizleri yapabilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 BJT Transistörlerinin DC analizini yapabilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Temel OPAMP devre ugulamaları gerçekleştirebilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Yarıiletken diyotları ve çeşitlerini tanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Transistöreleri ve yapısını bilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Transistörlerin kullanım amaçlarını tanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yarıiletken Dyotlar
2 Diyot Uygulamaları-I: Seri-Paralel Devreler
3 Diyot Uygulamaları-II: Yarım-Tam Dalga Doğrultma
4 Diyot Uygulamaları-III: Kırpıcı ve Kenetleme Devreleri
5 Özel Amaçlı Diyotlar: Zener diyot, LED, PIN diyot, Foto diyot, varikap diyot yapıları ve özellikleri
6 Zener Diyot Uygulamaları
7 Transistörler ve Yapısı: BJT Karakteristikleri ve Parametreleri
8 Transistörler ve Yapısı: FET/MOSFET Karakteristikleri ve Parametreleri
9 BJT Transistörün Yükselteç ve Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması
10 BJT Transitör DC Analizi
11 BJT Transistör AC Analizi
12 İşlemsel yükseltecin (opamp) yapısı ve çalışması
13 Temel Opamp devreleri
14 Diğer yarı iletken elemanlar ve kullanım yerleri (SCR, SCS, Diyak, Triyak)
Resources
Course Notes Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları
Course Resources Floyd, Thomas L. Electronic devices: conventional current version. PEARSON Prentice hall, 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7 X
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 5