Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güç Elektroniği EEP 202 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SEVDA GÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVDA GÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yari iletkenlerini tanıyabilme. Yarı iletken güç anahtarlarının çalışma ilkeleri, karakteristikleri, seçimi ve güç elektroniği dönüştürücü devrelerinin teorileri hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak.
Course Content Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerin öğretilmesi, güç elektroniği devrelerinin çalışma karakteristiklerinin kavranabilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güç yarı iletkenlerini, çalışma ilkelerini ve karakteristiklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yari iletkenliğini tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Anahtarlama elemanlarının seçimini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Doğrultma devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güç Elektroniği Sistemleri
2 Güç Yarı İletken Anahtarları, Diyotlar
3 Güç Transistörleri (BJT)
4 Güç Mosfetleri
5 Tristörler
6 Tristörlerin İletime Ve Kesime Geçirilmesi
7 Kapıdan Tıkanan Tristörler (GTO´lar)
8 Kapıdan Tıkanan Tristörler (GTO´lar)
9 Yalıtılmış Kapılı İki Kutuplu Transistörler (IGBT)
10 MOS Kontrollü Tristörler (MCT)
11 Triyak Ve Diyak
12 Kontrollü Elemanların Karşılaştırılması
13 Güç Elektroniği Uygulamaları
14 Güç Elektroniği Uygulamaları
Resources
Course Notes [1] S. Çavuş, Güç Elektroniği ,SAU, (2004)<br>[2] U. Arifoglu, Güç Elektroniği ,ITU, (1999)<br>[3] U. Arifoglu, Güç Elektroniği Uygulamaları ,ITU, (1999)
Course Resources [4] E. Arslan SÜLÜN, Muzaffer ASLAN, Elektronik Devre Uygulamaları, (2002)
[5] Prof. Dr. Remzi GÜLGÜN, Güç Elektroniğine Giriş, Yıldız Üniversitesi Yayınları
[6] Harun Bayram, Elektronik, Zafer Matbaası (1998)
[7] Güç Elektroniği Seminer Notları, TMMOB Yayınları (1989)
[8] Nurettin Abut, Güç Elektroniği, KOÜ Yayınları No:43 (2001)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8
9 X
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 3 3
Final 1 18 18
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5