Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Tabani Yönetim Sistemleri ADA 201 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SİNAN İLYAS
Course Lecturers Öğr.Gör. SİNAN İLYAS,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders, verilerin saklanması ve etkin olarak erişilmesi amacıyla kullanılan çeşitli Veritabanı Yönetim Sistemlerinin tanınması, kulllanılması ve yönetilmesi konularında beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Course Content

Veritabanı kavramı, dosya sistemi, temel veritabanı kavramları, veri modelleri, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü, veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırmaları, veritabanlarını oluşturan unsurlar, ilişkisel veri tabanı, veritabanı tasarımı ve optimizasyonu, yapısal sorgulama dili (SQL), MS Access ile veritabanı uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 İlişkisel veritabanı modellini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 SQL dilini temel seviyede kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Veritabanlarını iyileştirerek başarımı arttırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 Veritabanı tasarımını ve yönetimini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Farklı veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veritabanı yönetim sistemlerine giriş, dosya sistemi
2 Veritabanı ile ilgili temel kavramlar
3 Veri modelleri, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü
4 Veritabanı yönetim sistemleri sınıflandırmaları, veritabanlarını oluşturan unsurlar
5 İlişkisel veritabanları
6 Veritabanı güvenliği
7 Veritabanı tasarımı
8 Veritabanı normalizasyonu ve başarım iyileştirme
9 ARA SINAV
10 Yapısal sorgulama dili (SQL), SQL ile veritabanı ve tablo oluşturma, düzenleme, silme
11 SQL ile kayıt listeleme, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri
12 MS Acess'e giriş, MS Acces'te kullanılan veri tipleri, MS Access'te veritabanı ve tablo oluşturma
13 MS Access'te tablo alanlarının özelliklerini ayarlama, birincil ve ikincil anahtarlar oluşturma
14 MS Access'te tablolar arasında bire bir, bire çok ve çoka çok ilişkiler tanımlama
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5