Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilişim Hukuku ADA 156 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bilişim hukukunun amacı, toplumu ilgilendiren bu ağın kötüye kullanılarak kişilere zarar verilmesini önlemektir. Bilişim hukuku öğrencilere sürekli değişmekte, yenilenmekte ve gelişmekte olan bilişim sistemlerini anlama ve yorumlama becerisini kazandıracaktır.

Course Content

Bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. İşte bilişim hukuku konuları çok hızlı değişen ve gelişen bu alanlarla ilgili hukuki çözümlerden oluşmaktadır. Bilişim Hukuku. Bir yanıyla ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanında ki konuları kapsarken diğer yanıyla hem ceza hukuku ve fikri mülkiyet hukuku hem de birçok diğer hukuk dalları konularından oluşmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanımak Anlatım, Soru-Cevap,
2 Gelişen teknolojinin getirdiği yeni suçlar, bilişim sistemleriyle ilgili uygulamadaki yasal kurallar hakkında temel bilgiler öğretir Anlatım, Soru-Cevap,
3 internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verir Anlatım, Soru-Cevap,
4 Bilişim sistemlerini kullanmanın getirdiği sorumlulukları belirtir. Anlatım, Soru-Cevap,
5 Bilişim hukukunu diğer hukuk kurallarından ayırır. Anlatım, Soru-Cevap,
6 E-devlet uygulamaları hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap,
7 Elektronik sözleşmeler ve internette fikri haklar alanlarında yorumlarda bulunur Anlatım, Soru-Cevap,
8 Hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmek Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay,
9 iletişim alanında yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap,
10 Bilişim alanında olan hukuki uyuşmazlıklara çözüm getirir. Anlatım, Soru-Cevap,
11 Bilişim Hukukunun kendi alanına has hukuk kurallarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilişim Hukuku’na Giriş
2 İnternetin tarihçesi ve İnternet ağı ile ilgili kavramlar
3 Alan Adı (İnternet Adresleri)
4 İnternet Alan Adları Yönetmeliği
5 Bilişim Hukuku Mevzuatı
6 Bilişim Suçları
7 Adli Bilişim
8 Adli Bilişim II
9 Fikri Haklar Ve Dijital Haklar Yönetimi
10 Elektronik İmza (E-İmza)
11 İnternet Ortamında Sorumluluk Ve Erişimin Engellenmesi
12 Finansal Bilgi Ve E-Belge Yönetimi İle Bankacılık
13 Mali Suçlar Alanında Bilişim Suçları
14 Büyük Veri, Bilgi Yönetimi, Bulut Bilişim İle Sosyal Medya
Resources
Course Notes
Course Resources

Bilişim Hukuku, Dr. Metin Turan

İnternet Hukuku /Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Bilişim-İnternet ve Ceza Hukuku/Prof. Dr. Muharrem TOSUN
Bilişim Hukuku / Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
4. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5