Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplam Kalite Yönetimi ADA 154 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir
Course Content Kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Stnadart ve Standardizasyon, Kalite Yönetimi Sistemleri, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 Standartları, EFQM Mükemmellik Modeli
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Toplam Kalite Yönetiminde yapılanma ve yönetim anlayışını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Temel bilgileri, tanımları ve kavramları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Sürekli İyileştirme (Kaizen) yaklaşımını ve yöntemlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Süreç yönetimi, dökümantasyonu ve iyileştirme yöntemlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Standardizasyon kavramınını, standardizasyonun amaçlarını, işlevlerini, faydalarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini tanımak uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Planı hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Takım çalışması ve kalite çemberleri çalışma metotlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Verimlilik ve verimlilik hesabını, işletmelere etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkelerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 EFQM Mükemmellik Modelini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
14 Kalite maliyetlerinin önemini, sınıflarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kalite tanımları ve kavramları
2 Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkeleri
3 Toplam Kalite Yönetiminde yapılanma ve yönetim anlayışı
4 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Planı
5 Sürekli İyileştirme (Kaizen) yaklaşımı ve yöntemleri
6 Takım çalışması ve kalite çemberleri
7 Kalite maliyetleri
8 Süreç yönetimi
9 Verimlilik ve Kalite
10 Standart ve Standardizasyon
11 ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi
12 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
13 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
14 EFQM Mükemmellik Modeli
Resources
Course Notes [1] "Toplam Kalite Yönetimi" Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Course Resources [2] Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK, Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Yayıncılık, 2009

[3] Dr. Seyfi TOP, Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Sürekli İyileştirme Anlayışı, Beta Yayıncılık, 2009

[4] Dr. Filiz Eyüboğlu, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yayıncılık, 2010

[5] Yrd.Doç.Dr. Orhan Küçük, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, 2010

[6] Doç.Dr. Zeynep Türk, Kalite Maliyetleri Yönetimi, Nobel Kitabevi, 2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2 X
3 X
4
5 X
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5