Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
E-Ticaret Uygulamalari ADA 212 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TİJEN ÖVER ÖZÇELİK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TİJEN ÖVER ÖZÇELİK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimler ve önemi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle internet sadece bireylerin değil aynı zamanda işletmelerin ve kurumlarında iş görme alışkanlıklarını önemli oranda etkilemektedir. Bu durum da e-ticaret uygulamalarını gündeme getirerek daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektirdi. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bu derste; e-ticaret ve e-işletme etkileşimlerinin temel boyutuyla ele alınması ve anlaşılması amaçlanmıştır.

Course Content

e-Ticarete giriş, e-Ticaret işlemleri ve araçları, e-Ticaret türleri, e-ticarette dikkat edilmesi gereken konular, e-ticarette ödeme yöntemleri, araçları ve sistemler, e-Ticarette Güvenlik, e-Pazarlama, e-Ticaret ve ilgili Hukuki Düzenlemeler, Türkiye de ve Dünyada e-ticaret, e-ticaret sitesi oluşturma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 E-Ticarette Güvenliği açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 E-Ticaretle ilgili temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 E-Ticaret ve ilgili Hukuki Düzenlemeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 E-ticarette dikkat edilmesi gereken konuları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 E-ticarette ödeme yöntemleri, araçlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye de ve Dünyada e-ticaret uygulamalarını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 E-Ticaret işlemleri ve araçları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
8 E-Pazarlama konusunu anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 E-Ticaret türlerini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 E-ticaret sitesi oluşturmayı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 E-Ticarete Giriş
2 E-Ticaret işlemleri ve araçları
3 E-Ticaret türleri
4 E-ticarette dikkat edilmesi gereken konular
5 E-ticarette ödeme yöntemleri, araçları
6 E-ticarette ödeme yöntemleri, araçları
7 E-Ticarette Güvenlik
8 E-Ticarette Güvenlik
9 E-Pazarlama
10 E-Pazarlama
11 E-Ticaret ve ilgili Hukuki Düzenlemeler
12 Türkiye de ve Dünyada e-ticaret uygulamaları
13 Türkiye de ve Dünyada e-ticaret uygulamaları
14 E-ticaret sitesi oluşturma
Resources
Course Notes <p>&ldquo;E-Ticaret Uygulamaları&rdquo; Adapazarı Meslek Y&uuml;ksekokulu e-kitabı</p>
Course Resources

1. Melih Torlak, “E-Ticaret El Kitabı”, 2013
2. Açık Öğretim Fakültesi Yayını, “Elektronik Ticaret”, 2013
3. Prof. Dr. Şule Özmen, “Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-ticaret”, 2013
4. Ümit BÜYÜKYILDIRIM, “Yeni Başlayanlar İçin E-Ticaret”, 2013

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7
8
9
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 5