Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
C# Programlama BTP 203 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ULAŞ YURTSEVER
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. ULAŞ YURTSEVER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective C# dilini ve öğretmek ve .NET platformunda C# uygulamasının hazırlamasını sağlamak
Course Content C# dilin temelleri verildikten sonra, döngüler, fonksiyonlar, sınıf yapısı, kütüphaneler verilerek örnek yazılım uygulamaları yapılacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 .Net programcılığını pekiştirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 C# yazılım geliştirilme becerisinin artması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 C# ve .NET’e giriş, değişkenler, veri türleri
2 Tür Dönüşümler, diziler.
3 Blok Kontrol deyimleri, atlama deyimleri.
4 Metotlar
5 Diyalog Kutuları, Diyalog Pencereleri
6 String İşlemleri
7 String Sınıfının Metotları
8 Tarih ve Zaman İşlemleri
9 Nesneye Yönelik Programlamanın Yararları, Özellikleri
10 Hata Ayıklamak ve Hata Yakalamak
11 Formlar ve Kontroller
12 Koleksiyonlar, Sınıflar
13 Grafik ve Çizim İşlemleri
14 Yazdırma İşlemleri
Resources
Course Notes C# Programlama, e-ders notu
Course Resources http://www.tutorialspoint.com/csharp/
http://www.csharpnedir.com/
https://tr.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/kx37x362.aspx
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8
9
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 24 24
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5