Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Java Programlama BTP 201 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SİNAN İLYAS
Course Lecturers Öğr.Gör. SİNAN İLYAS,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Programlama temel kavramlarını öğrenmek, Java dilini kullanarak nesne yönelimli programlama tekniklerini öğrenmek, Grafik arayüz (GUI) geliştirmeyi öğrenmek, Java dili ile dosya ve veritabanı uygulamaları geliştirmek
Course Content Nesne yönelimli programlama ve temel programlama kavramları, Java veri tipleri ve operatörleri, Java ile basit giriş-çıkış işlemleri, Diziler, Kontrol yapıları (döngüler ve seçimli yapılar), Java ile string işlemler, Arama ve sıralama algoritmaları, Applet kavramı, GUI tasarımı, Grafik nesneleri ve uygulamaları ( Java 2D API), Java ile dosyalama ve veritabanı işlemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Applet kavramını bilir, java ile applet oluşturabilir, grafiksel kullanıcı arayüzü gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Arraylist ile dinamik dizi tanımlayabilir ve string işlemleri gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Arama sıralama algoritmalarını kullanarak java ile programlar gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Basit giriş-çıkış (klavyeden bilgi girişi, ekrana yazdırma) işlemlerini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Nesne yönelimli programlama ve temel kavramlarını (sınıf, nesne, metot, inheritance, encapsulation, polymorphism, ..) bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Java dili ile değişken tanımlama, Java veri tipleri ve operatörlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Java ile dosyalama ve veritabanı uygulamaları geliştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Grafik sınıf ve nesnelerini kullanarak grafiksel çizimler yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Programlama temel kavramlarını (program,derleyici,yorumlayıcı gibi) bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Java ile alt porgram(void yöntem), fonksiyon tanımlamaları yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Java programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer dillerden farkını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Java ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir ve dizilerle işlemler gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar (program, derleyici, yorumlayıcı, vs.), programlama dilleri ve Java dilinin diğer programlama dillerinden farkı, Java programlama dilinin yapısı
2 Nesne yönelimli programlama ve temel kavramlar (sınıf, nesne, metot, inheritance, encapsulation, polymorphism kavramları)
3 Değişkenler, değişken tanımlama kuralları, veri tipleri, çıkış (escape) karakterleri
4 Operatörler (aritmetiksel, mantıksal, karşılaştırma, bit işlem, vs.) ve öncelik sıraları
5 Seçimli (karar) yapılar (if, if-else, switch-case deyimleri)
6 Döngüler (for, while, do-while , break, continue, return deyimleri)
7 Hata yakalama, istisna yönetimi, matematiksel fonksiyonlar
8 Diziler (dizi tanımlama, tek boyutlu diziler, çift boyutlu diziler)
9 Koleksiyonlar ve dinamik diziler
10 Applet kavramı ve Java ile applet oluşturma, grafik nesneleri ve uygulamaları (doğru, dikdörtgen, daire, yay, çokgen çizimi, resim yükleme, font, renk işlemleri, Java 2D API)
11 Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) tasarımı (JButton, Jlabel, JRadioButton, JCheckBox, JList, ve bu bileşenlerin olay yönetimi)
12 Olaylar (events) ve dinleyici (listener) metotları
13 Java ile veritabanı uygulamaları
14 Temel SQL sorguları
Resources
Course Notes [1]Bülent Çobanoğlu, Java ile Programlama ve Veri Yapıları, Pusula Yayıncılık, 2008
Course Resources [2]By H. M. Deitel - Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel - Deitel & Associates, Inc. Java How to Program, Sixth Edition, Prentice Hall, 2004, ISBN-10 0-13-148398-6
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7 X
8
9
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5