Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Yapilari ve Programlama BTP 106 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SİNAN İLYAS
Course Lecturers Öğr.Gör. SİNAN İLYAS,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Programlama dillerinin genel yapıları öğretilerek, yazılım geliştirme aşamasında kullanılacak veri yapılarının bilgisine temel seviyede sahip olmak
Course Content C/C++ programlama dili genel yapısı, very tipi, diziler, işaretciler fonksiyonlar, nesneye yönelik programlama, yığın yapısı, kuyruk yapısı, bağlı liste yapısı, ağaç yapısı, graf yapısı, temel sıralama algoritmaları, algoritma analizleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşaretcileri, özyinelemeli fonksiyonları bilir, C/C++ programlama dilinde kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Temel sıralama algoritmaları, yığın, kuyruk, bağlı liste, ağaç ve graf yapılarını ve nesneye yönelik programlama kavramını bilir ve bu yapıları yazılım tasarımı aşamasında kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Geliştirilen algoritmanın analizini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Programlama dillerinin genel yapısını bilir, C/C++ programlama dilinde kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Programlama dillerinde kullanılan temel veri tiplerini, dizileri, karakter dizilerini, tanımlamalı very tiplerini bilir, C/C++ programlama dilinde kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri yapılarına giriş, veri-veri yapıları-program ilişkisi, temel veri tipleri, C++ programlama dilinin temel veri tipleri
2 Programlama dillerinde dizi kavramı, tek boyutlu dizileri, çok boyutlu diziler, C++ programlama dilinde kullanımı
3 Karakter dizileri, krakter dizisi işlemleri ve string sınıfı
4 Tanımlamalı veri tipleri, yapı değişkenleri ve numaralandırma (enumeration)
5 İşaretçiler, işaretçilerin tanımlanması ve kullanılması
6 Nesneye yönelik programlama, nesne ve sınıf kavramı, kurucu ve yıkıcı fonksiyonlar, miras alma
7 Özyineleme kavramı ve özyinelemeli fonksiyonlar
8 Sıralama algoritmalarına giriş, seçerek sıralama, kabarcık sıralama, birleşmeli sıralama ve hızlı sıralama algoritmaları
9 Algoritma analizi, zaman karmaşıklığı kavramı, Big-O zaman karmaşıklığı
10 Yığın yapısı, yığın yapısına eleman ekleme ve çıkarma işlemleri, yığın yapısı örneği
11 Kuyruk yapısı, kuyruk yapısına eleman ekleme ve çıkarma işlemleri, kuyruk yapısı örneği
12 Bağlı Liste yapısı, bağlı liste çeşitleri, bağlı liste yapısına eleman ekleme ve çıkarma işlemleri, bağlı liste örneği
13 Ağaç yapısı, ikili arama ağacı, ikili arama ağacı işlemleri
14 Graf yapısı, graflar ve matrisler, graflar üzerinde dolaşma
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5