Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Programlanabilir Denetleyiciler ADA 208 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Programlanabilir denetleyiciler hakkında bilgi sunmak, yaygın kullanılan programlanabilir denetleyici platformu arduino programlamasının öğrenciler tarafından uygulamalı ya da benzetim ortamında gerçekleştirmesini sağlamak.

Course Content

•- Programlanabilir Denetleyicilere Giriş ve Önemi, •Arduino Mikrodenetleyiciler, Arduino Çeşitleri, Arduino Seçimi  •Arduino UNO Platformu ve Bileşenleri•Arduino IDE Programlama Arayüzü Kurulumu ve Tanıtımı •Arduino Programlama Dili ile sayısal ve analog giriş çıkış, aritmetik ve mantık işlemleri ve sensör modülleri,LCD ve bilgisayarla seri haberleşmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arduino kullanılarak aritmetik ve mantık işlemlerinin gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sensör nedir, dönüştürücü nedir bilir, bunların Arduino ile kullanılmasını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Arduino ile display yönetimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Arduino programlama dilini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Mikroişlemci, mikrodenetleyici vs SBC kavramlarını, bunların avantaj ve dezavantajlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Arduino nedir, çeşitleri nelerdir? Arduino modellerinin farkları, amaca uygun Ardunio seçmeyi bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Arduino ve haberleşme protokolleri ve Arduino ile EEPROM kullanımını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Arduino ile sayısal giriş çıkış işlemlerine dair program yazabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Arduino ile analog giriş çıkış işlemlerine dair program yazabilir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Arduino Uno platformunu bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Programlanabilir Denetleyicilere Giriş ve Önemi
2 Arduino Mikrodenetleyiciler, Arduino Çeşitleri, Arduino Seçimi
3 Arduino UNO Platformu ve Bileşenleri
4 Arduino IDE Programlama Arayüzü Kurulumu ve Tanıtımı
5 Arduino Programlama Dili ve İlk Uygulama
6 Arduino Sayısal Giriş/Çıkış İşlemleri ve Uygulaması
7 Arduino Analog Giriş/Çıkış İşlemleri ve Uygulaması
8 Arduino Aritmetik ve Mantık İşlemleri ve Uygulaması
9 Arduino LCD Display İşlemleri ve Uygulaması
10 Öğrenilenler kullanılarak işe yarar programlar yazıp açıklamalı anlatımı
11 VİZE
12 Arduino Haberleşme İşlemleri
13 Arduino Sensör Modülleri ve Uygulaması
14 Arduino Uygulama Örnekleri
Resources
Course Notes <p>Haftalık ders notları.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5 X
6 X
7 X
8
9
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 5