Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalişma Alanlarinda Güvenlik II ISG 204 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SEVDA GÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVDA GÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İşyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında, kapalı alanlarda, yüksekte, inşaat ve maden işlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Course Content

Ortam havasının özellikleri, havalandırmanın genel prensipleri, havalandırma ve hava ihtiyacı, doğal, lokâl veya genel havalandırma, işyerlerinde iklimlendirme, kapalı ve dar alanlarda havalandırma, patlama ve yangın aydınlatma, çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme), kullanılacak iş ekipmanları, yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması, çalışma platformu, seyyar merdivenler, halatlar ve iskeleler, yapı işleri ve projeler, sağlık ve güvenlik planı, yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları, kazı işleri, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, gemi inşa ve gemi söküm işleri, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri, sondaj ile maden çıkarılan işletmeler, yerüstü madenlerde çalışmalar, maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri, tozla mücadele, madenlerde havalandırma, grizu ve toz patlamaları, delme, patlatma, madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortam havasının özelliklerini, havalandırmanın genel prensiplerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Doğal, lokâl veya genel havalandırma özellikletini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Merdivenler, halatlar ve iskelelerde yapılan işlerde iş güvenliğini sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde iş güvenliği önlemlerini sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Havalandırma - İklimlendirme Sistemleri ve GÜvenlik
2 Havalandırma - İklimlendirme Sistemleri ve GÜvenlik
3 Havalandırma - İklimlendirme Sistemleri ve GÜvenlik
4 Kapalı ve Dar Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik
5 Kapalı ve Dar Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik
6 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
7 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar
8 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar
9 Kazma, Yıkma ve Kalıp İşleri
10 Maden İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
11 Yeraltı Maden İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
12 Yeraltı Maden İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
13 Yeraltı Maden İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
14 Yerüstü Maden İşletmelerinde ve Sondaj İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5