Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknolojinin Bilimsel Ilkeleri ADA 115 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR,
Course Assistants Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR, Yrd.Doç.Dr. Tijen Över ÖZÇELİK, Yrd.Doç.Dr. Günhan BAYRAK, Öğr.Gör.Dr. Elif DÜLGER
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak.
Course Content Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma, Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve kesme gerilmeleri); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(Enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi(Örnek ve tanımlar, Günlük hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, Elektromanyetik dalgaların yayılma ve yansıması ( Uydu bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi ), Işığın yansıması ve kırılması); Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik ve Manyetizma(Standart elektrik sembolleri ve elektrik elemanları, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel bağlama, Ohm kanunu, Elektrik devresinde açığa çıkan enerji ve güç ( Gerilim farkı ve gücü kullanarak sigorta değeri hesaplama ), Tek ve üç fazlı güç kaynakları ve kullanılan prizler, Lambaların parlaklığı ve paralel bağlama kuralının nedeni, Elektromanyetik indüksiyon kanunları ( Galvanometre, Jeneratör çalışma kuralları ), Motor tipleri ve çalışma sistemleri: 1. Alt akım motorları, 2. Doğru akım motorları, 3. Adım motorları, Transformatörler ve enerji dağıtımı, İletken ve yalıtkanlar)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstride kullanılan malzemeleri tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Endüstride kullanılan malzemeleri tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel bilgileri kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Çevremizde gelişen fiziksel hadiseleri ve fizik prensiplerinden yararlanarak modellenmiş üretim ve taşıma sistemlerini gözlemleyerek bu dersteki ilkeler ışığında teorik ile pratiği birleştirme yeteneği Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Temel fizik kurallarını kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Çevremizde gelişen fiziksel hadiseleri ve fizik prensiplerinden yararlanarak modellenmiş üretim ve taşıma sistemlerini gözlemleyerek bu dersteki ilkeler ışığında teorik ile pratiği birleştirme yeteneği Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Modelleme yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Temel fizik dönüşümlerini kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Mühendislik problemleriyle ilgili endüstriyel uygulamaları tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Fiziksel olayları analiz edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Modelleme yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel bilgileri kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Mühendislik problemleriyle ilgili endüstriyel uygulamaları tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
14 Fiziksel olayları analiz edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş (Fiziksel Büyüklükler, Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar)
2 Malzeme Bilgisi I (Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Malzemelerde Çekme ve Basma Gerilmeleri)
3 Malzeme Bilgisi II (Malzemelere Ortam Etkisi (Kimyasal Korozyon, Elektrokimyasal/Galvanik Korozyon)
4 Statik I (Temel Prensip ve Kavramlar, Vektörler)
5 Statik II (Kuvvet, Moment, Denge)
6 Statik III (Kütle Ve Ağırlık Kavramı,Yoğunluk Ve Özgül Ağırlık, Kirişler, Yük Ve Mesnet Çeşitleri, Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları)
7 Dinamik I (Dinamik Ve Temel Kavramlar, Konum Ve Yerdeğiştirme, Hız)
8 Dinamik II (İvme, Newton´un Hareket Kanunları, Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket)
9 Enerji ve türleri (İş-Güç-Enerji)
10 Elektrik Ve Manyetizma , Uygulamalar ve arasınav
11 Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi (Işığın yansıması ve kırılması)
12 Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi)
13 Elektrik ve Manyetizma
14 Elektrik ve Manyetizma
Resources
Course Notes [1]Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ; SAÜ ADAMYO e-kitabı
Course Resources [2]Mühendisler için Mekanik - Statik ve Mukavemet, Prof.Dr.Mehmet H.Omurtag, Nobel Yayın Dağıtım,2012
[3]Mühendisler için Mekanik Statik, Prof. Dr. F.P.BEER; Prof. Dr. E.R.JOHNSTON, Çev. Prof. Dr. F.KESKİNEL, Doç. Dr. Tekin ÖZBEK, BİRSEN YAYINEVİ
[4]Dinamik Durmuş Günay, Alpay Aydemir; Değişim yayınları, 1998
[5]Mühendislik Mekaniği, S.TIMOSHENKO; D.H. YOUNG, Çev: (Prof. Dr. İlhan KAYAN), İTÜ YAYINLARI[6]Fizik (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri), Öğr.Gör.İsmail SARI, Yrd.Doç.Dr.Kenan BÜYÜKTAŞ, Seçkin yayınları, 2011
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7
8 X
9 X
10 X
11 X
12
13 X
14
15 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 5