Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Inşaat Muhasebesi MUP 207 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapı ile ilgili muhasebenin temel kavramlarını kavrayabilme
Muhasebe sürecindeki aktif pasif kalemlerdeki yapı ile ilgili kayıt işlemleri gösterilerek sonuçları mizana aktarmayı amaçlar.
Course Content Yapım işlerinde muhasebe sürecinin baştan sona varlığının kayıtsal olarak ifade edilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapı ile ilgili işlemlerde kar ya da zararın belirlenmesinde muhasebenin önemini anlamak
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapı işlerinde Muhasebenin önemi
2 Yapı işleri ile ilgili muhasebenin Temel Kavramları
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
4 Yapı Muhasebe Süreci
5 Tekdüzen Hesap Planı Ve Hesapların Tanımı
6 Yapı ile ilgili hesap Kavramı Ve İşleyişleri
7 Aktif Hesaplarda yapım işlemleri ile ilgili Kayıt İşlemleri
8 Pasif Hesaplarda yapı ile ilgili işlemlerin Kayıt İşlemleri
9 Sürekli Ve Aralıklı Envanter Yöntemleri
10 Ara Sınav
11 Sürekli Ve Aralıklı Envanterle İlgili Uygulamalar
12 Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri
13 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması
14 Genel Geçici Mizan İle Monografiler
Resources
Course Notes
Course Resources Mehmet ŞENLİK İNŞAAT MUHASEBESİ Maliye ve Hukuk Yayınları 2007 Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4