Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Muhasebe Standartlari MUP 209 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN BAĞDAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmelerin Uluslar arası faaliyetlerinin gün geçtikçe artması, sermaye piyasalarının gelişmesine paralel olarak kaliteli ve ortak anlaşılabilir finansal bilgi ihtiyacını eğitimle vermeyi amaçlar.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslar arası finansal raporlama standartları ve muhasebe standartlarının öğrenilmesi
2 Finansal tabloların hazırlanması ve sunulması esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve
3 Finansal tabloların belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenmesinin öğrenilmesi
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Muhasebe standartlarının geliştirilme modelleri
2 Türkiye muhasebe standartları (TMS) ve Türkiye finansal raporlama standartları (TFRS) hakkında kısa bilgiler
3 Finansal tabloların sunuluşu (TMS 1) stoklar (TMS 2) nakit akış tablosu (TMS 7)
4 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar (TMS 8) Bilanço tarihinden sonraki olaylar (TMS 10) inşaat sözleşmeleri (TMS 11)
5 Gelir vergisi (TMS 12) maddi duran varlıklar (TMS 16) hasılat (TMS 18) kiralama işlemleri ( TMS 17)
6 Bölümlere göre raporlama (TMS 14) çalışanlara sağlanan faydalar (TMS 19) devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi devlet yardımlarının açıklanması (TMS 20)
7 Kur değişiminin etkileri (TMS 21) borçlanma maliyeti ( TMS 23) ilişkili taraf açıklamaları (TMS 24) emeklilik ve fayda planlarında muhasebeleştirme ve raporlama (TMS 26)
8 Konsolide ve bireysel finansal tablolar (TMS 27) iştiraklerdeki yatırımlar (TMS 28) yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama (TMS 29)
9 İş ortaklıklarında paylar (TMS 31) hisse başına kazanç (TMS 33) ara dönem finansal raporlama (TMS 34)
10 Ara Sınav
11 Varlıkların değer düşüklüğü (TMS 36) karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar (TMS 37) maddi olmayan duran varlıklar (TMS 38) yatırım amaçlı gayrimenkuller
12 Tarımsal faaliyetler (TMS 41) Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması ( TFRS 1)
13 Hisse bazlı ödemeler (TFRS 2) işletme birleşmeleri (TFRS 3) sigorta sözleşmeleri (TFRS 4)
14 Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar (TFRS 5) maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi (TFRS 6)
Resources
Course Notes
Course Resources Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları. Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4 X
5 X
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4