Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Uygulamalari MUP 211 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MUHSİN ÇAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargı aşamasındaki çözüm yolları hakkında bilgi vermek, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve KDV uygulamaları yaparak beyanname doldurmak.
Course Content Maliyeye iş yeri açılış ve diğer değişikliklerle ilgili bildirgelerinin doldurularak verilmesi, gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi, KDV ve Veraset ve İntikal Vergisi hesaplamalarını ve beyanı işlemlerini içermektedir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 KDV Beyannamesini doldurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 )Vergi uyuşmazlıklarında idari çözüm yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 VUK’ a göre düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgeleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Veraset ve İntikal Vergisini hesaplayarak beyanname doldurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Kurumlar vergisini hesaplayarak beyanname doldurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Gelir vergisini hesaplayarak beyanname doldurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
7 Muhtasar Beyannameyi doldurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
8 İşyeri açılış ve iş değişiklikleri bildirgelerinin maliyeye verilmesi işlemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş yeri açılış bildirgelerinin doldurulması ve Maliye’ye verilmesi
2 Ticari kazancın vergisinin hesaplanması ve beyanname doldurulması
3 Zirai Kazancın Vergisinin hesaplanması ve beyanname doldurulması
4 Ücretin Vergisinin hesaplanması ve ücret bordrosu ile muhtasar beyannamenin doldurulması
5 Serbest Meslek Kazancında verginin hesaplanması ve beyanı
6 Gayrimenkul Sermaye İratlarında verginin hesaplanması ve beyanı
7 Menkul Sermaye İratlarında verginin hesaplanması ve beyanı
8 Diğer Kazanç ve İratların vergisinin hesaplanması ve beyanı
9 Kurumlar vergisinin hesabı ve beyannamesinin doldurulması
10 Ara sınav
11 Emlak vergisinde vergi matrahının Tespiti
12 Veraset ve İntikal vergisinin hesabı ve beyannamenin düzenlenmesi
13 Muhtasar beyanname ve düzenlenmesi
14 KDV Beyannamesinin düzenlenmesi
Resources
Course Notes Yrd.Doç.Dr: Vacide Karaman, Türk Vergi Sistemi Ders Notu
Course Resources Doğan Şenyüz: Türk Vergi Sistemi
Mein Taş : Türk Vergi Sistemi.
Gelir İdaresi Başkanlığı: Beyanname Düzenleme rehberleri.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4
5
6
7
8 X
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4