Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Ingilizce MUP 118 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator HATİCE SARIALTIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Amaç, elementary seviye genel İngilizce temeliyle birlikte Muhasebe alanında ve Muhasebeyle ilişkili diğer alanlarda geçerli olan terminoloji, kavram ve tanımlamalar çalışılarak öğrencilerin mali tabloları tanımalarını sağlamak ve mesleki İngilizce iletişim becerisi kazandırmaktır.
Course Content Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce; Genel İngilizce (elementary level) günlük konuşma-yazma alıştırmaları; Genel Muhasebe Terminolojisi - teknik terimler, kavramlar ve kalıp ifadeler; Bilanço ve Gelir Tablosu örnekleri; diğer mali (ek) tablo örnekleri, fatura ve kıymetli evrak örnekleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tali (ek) mali tabloları (özkaynak değişim tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu vd,) tanır ve kullanıar, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Mesleki yabancı dil yeterliliğine temel teşkil edecek düzeyde Genel İngilizceyi kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Genel Muhasebe terminolojisini; teknik terimleri kavrar ve kullanır, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Temel mali tabloları (Bilanço ve Gelir tablosu) tanır ve kullanır, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Yabancı dilde mesleki terim ve kavramları okuma, anlama ve yazma becerisi kazanır, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Fatura, çek, senet ve diğer evrakı tanır ve kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel İngilizceye Giriş - Basit durum ifadeleri, tanışma, karşılaşma, selamlaşma, sayılar, tarih, takvim vd. durum ifadeleri ve present simple TO BE / DO-DOES. Course Book, p: 1-5
2 Günlük diyalog alıştırmaları ve ilgili gramatik yapı. Course Book, p: 6-15
3 İngilizce´de temel 5 zaman ve örneklerle diyalog ve metin alıştırmaları. Course Book, p: 16-25
4 Temel İngilizce diyalogları: Alışveriş, adres ve yol sorma, yön/yol tarif etme ve telefon diyalogları. Course Book, p: 26-37
5 Present simple, present continuous kullanımları ve can, have got, will modals. Course Book, p: 38-50
6 İngilizcede fiiller ve fiillerin kullanıldığı konuşma örnekleri ve mesleki ifadeler. Course Notes
7 Rica, istek, öneri kalıpları: Okulda, sınıfta, ofiste, otelde,kafede, restaurantta, yolda konuşma pratikleri. Course Notes
8 Genel Muhasebe Terminolojisi I: Genel Muhasebe teknik terim ve kavramları. Course Notes
9 Genel Muhasebe Terminolojisi II: Genel Muhasebe kavramları ve Muhasebe meslek mensubunun görev ve sorumlulukları - İş tanımları. Course Notes
10 Ara Sınav Course Notes
11 Örnek dokümanlarla fatura, çek, senet ve diğer kıymetli evrakı tanıma. Course Notes
12 Örnek dokümanlarla Bilanço tanıma. Course Notes
13 Örnek dokümanlarla Gelir Tablosu tanıma. Course Notes
14 Örnek dokümanlarla Özkaynak Değişim Tablosu tanıma. Course Notes
Resources
Course Notes 1) Hutchinson, T. (1997), English for Life (Elementary Work Book), Oxford: OUP. <br>2) Öğretim elemanı ders notu - Mali tablo, fatura, çek, senet örnekleri (Course Notes).<br> 3) Eastwood, J. (1993), Oxford Practice Grammer, Oxford: OUP.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 2