Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Büro Yönetimi ve Iletişim MUP 105 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. NALAN ÜSTÜNTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ve örgütsel davranış konuları ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlamak.

Course Content

Büro Yönetimi süreci dahilinde işlerin, çalışanların, ekipman ve gereçlerin etkin düzenlenmesi, bireylerin kişilik ve davranışları çerçevesinde işe alıştırılması, dosyalama ve arşiv hizmetleri, gruplar ve örgütsel davranış kuramları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Büro ve büro türlerini bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 İletişim türleri ve şekilleri hakkında bilgi verme Tartışma, Sınav ,
3 Bürolarda Dosyalama ve arşivleme tekniklerini açıklar Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
4 Büro organizasyonı ve yerleşim ilkelerini açıklama Soru-Cevap, Ödev,
5 İş bölümü, iş akısı ve verimlilik yönetimini açıklar Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav ,
6 Bürolarda işlerin planlaması, örgütlemesi, koordinasyonu ve denetimini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
7 Örgüt şemalarını çizebilir Gösterip Yaptırma, Sınav ,
8 İletişim teknikleri Örnek Olay, Ödev,
9 İletişim engelleri ve aşma yollarını açıklama Tartışma, Sınav ,
10 Örgütsel iletişim ve biçimleri Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
11 Büro otomasyonı ve Bilişim sistemleri Anlatım, Ödev,
12 Büro ergonomisi hakkında bilgi verme Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
13 Büroların ergonomik tasarımını açıklar Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Büro Yönetimi Kavramları ve Büro Türleri
2 Büroların ve Büro İşlerinin Organizasyonu
3 Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri
4 İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi
5 Örgütlerde Evrak Dosya ve Arşiv Hizmetleri, İş Yazışmaları
6 Büro Gereç ve Makineleri
7 Büro ve İş Yerlerinde Çalışma Koşulları, Yerleşme Düzenleri ve İşe Alıştı
8 Bürolarda Hareket Ekonomisi, Ergonomi, Bürolarda Kalite ve Verimlilik
9 Bürolarda Etkili Zaman Kullanımı
10 Ara Sınav
11 İletişim, İletişim Engelleri, Örgütlerde Haberleşme Etkinliğinin Sağlanması
12 Örgütsel iletişim ve işleyişi
13 Büro otomasyonu
14 Büro otomasyonu ve Bilişim sistemleri
Resources
Course Notes <p>1. F&uuml;sun ACAR, Erhan ARSLAN &quot;B&uuml;ro Y&ouml;netimi ve İletişim&quot; Lisans Yayıncılık, Eyl&uuml;l,2009<br /> 2. &Ouml;zlem ŞAKAR, Nazife K&Uuml;&Ccedil;&Uuml;KASLAN &quot;B&uuml;ro Y&ouml;netimi ve İletişim Teknikleri&quot; Ekin Yayınları, Eyl&uuml;l 2006<br /> 3. Hasan TUTAR , B&uuml;ro Y&ouml;netimi Teknikleri , İstanbul, 2000 A.<br /> [2] Fikret AR , B&uuml;ro Y&ouml;netim Teknikleri , Ankara , 1999</p>
Course Resources

3 Hasan TUTAR, Örgütsel İletişim Ankara,2003

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 3