Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Ticaret Işlemleri Muhasebesi DTP 225 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NERMİN AKYEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin yabancı paralı kasa, banka, alacak işlemleri ile dış ticaret işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının yapılması hakkında bilgilenmesini sağlamak
Course Content Dış ticarette muhasebe ile ilgili temel kavramlar, yabancı paralı kasa-banka işlemleri ile dış ticaret işlemlerinin (ithalat ve ihracat işlemlerinin) muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamaların muhasebe kayıtlarının yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı paralı kasa, banka, borç, alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav ,
2 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirmesini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Döviz, efektif, kambiyo, aval, kur ve kur türleri vb. dış ticarette kullanılan bazı terimlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Dış ticaret tanımı, türleri ve dış ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Dış Ticarette KDV İşlemlerinin muhasebeleştirilmesini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dış ticaretin ülke politikaları açısından değerlendirilmesi, önemi ve dış ticarette kullanılan terimler
2 Dış Ticaret işlemlerinde muhasebenin önemi ve dış ticarette kullanılan hesap planı ve uygun alt hesap açma mantığı
3 Döviz işlemlerinin (Yabancı Paralar Kasası) muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi
4 Döviz Tevdiat Hesabı (Vadeli DTH, Vadesiz DTH) ve muhasebeleştirilmesi
5 Yabancı paralı alacak hesapları ve şüpheli alacakların muhasebeleştirilmesi
6 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ( Fatura tarihindeki kur ile kayıt )
7 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi (Teslimat tarihindeki kur ile kayır)
8 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi (farklıi ödeme şekillerine göre yapılması gereken kayıtlar)
9 Ara sınav
10 Yurtdışında bırakılan ihracat mal bedellerinin muhasebeleştirilmesi
11 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi (mal bedeli ödeyerek ve bedelsiz ithalat)
12 Dış Ticaret İşlemlerinde KDV
13 Örnek olay ve monografi çözümleri
14 Örnek olay ve monografi çözümleri
Resources
Course Notes
Course Resources [1] KAYA Feridun, Mustafa, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Beta yayınevi, 2012
[2] ATAMAN Ümit ve SÜMER Haluk, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2006;
3] KARACAN Sami, Dış Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2010
[4]GÜLTEKİN Sadettin ve SAVCI Mustafa, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2008
[5] GÜRSOY Yaser, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4