Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Hukuku MYO 154 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi VACİDE KARAMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme süreci ,vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren nedenler, Vergi hukukunda dava açma ve zaman aşımı süreleri, vergi denetimi ,vergi suç ve cezaları vergi yargısı ve dava açma süreleri hakkında bilgi vermektir.
Course Content Muhasebe uygulamalarına alt yapı oluşturabilmek için Vergi Usul Kanununda yer alan mükellef ve devletin karşılıklı hak ve ödevlerini içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Vergi uyuşmazlıklarını çözme yollarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Vergi borcu özel borç ayrımını yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Vergi suç ve cezalarını tespit edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci uygulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Vergileme süreci hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vergi Hukukunun Tanımı Ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri
2 Vergi Hukukunun Kaynakları
3 Vergi Kanunlarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması
4 Vergi Kanunlarının Yorumu
5 Vergi İle İlgili Temel Kavramlar
6 Vergi Borcunun Tecili, Tehiri Ve Sona Ermesi
7 Vergi Hukukunda Süreler
8 Vergi Suç Ve Cezaları
9 Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler
10 Ara sınav
11 Vergi İdaresi, görevleri ve Vergi Denetimi
12 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
13 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü
14 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü
Resources
Course Notes Yrd.Doç.Dr. Vacide Karaman: Vergi Hukuku Ders Notu <br>(Güncellenmiş)2011
Course Resources [1] Osman Pehlivan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon 2006.
[2] Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan : Vergi Hukuku, Ankara 1998.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5
6
7
8 X
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4