Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Vergi Sistemi MYO 259 3 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MUHSİN ÇAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk vergi sisteminde yer alan temel vergileri öğretme ve
uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Course Content Öğrencilere;
Gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV ve ÖTV hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek gelir ve kurumlar vergisi konusunda uygulama yaptırmak, beyanname doldurtmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veraset ve İntikal Vergisi uygulamasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Damga Vergisi Uygulamasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, MSİ, GMSİ,serbest meslek kazancı ve diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesini uygulayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Tam ve dar mükellefiyet hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kurum kazancının vergilendirilmesini uygulayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Gelir ve geliri açıklayan teorileri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 KDV-ÖTV uygulamasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Gelir vergisinde kullanılan beyannameleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gelir Vergisinde Matrah Tespiti Ve Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
2 Ticari ve Zirai Kazancın vergilendirilmesi
3 Ücret ve Gayrimenkul Sermaye İradının vergilendirilmesi
4 Menkul Sermaye İradı ve Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi
5 Gelirin beyanı ve beyanname çeşitleri
6 Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi
7 Kurumlar vergisi
8 Kurumlar Vergisi uygulaması
9 Emlak vergisi
10 Ara sınav
11 Veraset ve İntikal Vergisi
12 Motorlu Taşıtlar Vergisi
13 Katma Değer Vergisi
14 Özel Tüketim Vergisi
Resources
Course Notes Vacide KARAMAN: Türk Vergi Sistemi ders notu ( Güncellenmiş) 2011.
Course Resources Osman PEHLİVAN: Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon, 2004
Doğan ŞENYÜZ: Türk Vergi Sistemi, Bursa, 2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4
5
6
7
8 X
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5