Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ingilizce DIL 291 3 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ULVİCAN YAZAR
Course Lecturers Öğr.Gör. ZAFER ÇAMLIBEL, Öğr.Gör. MAHMUT BİRLİK, Öğr.Gör.Dr. EMİNE GÖÇET TEKİN, Öğr.Gör. ZEHRA ÖZARFAT, Öğr.Gör.Dr. ULVİCAN YAZAR,
Course Assistants

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede;
- Temel dilbilgisine sahip olmaları,
- Dinlediklerini anlamaları,
- Karşılıklı konuşabilmeleri,
- Okuduğunu anlamaları,
- Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Course Content

A2 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kısa, basit notlar ve iletiler yazar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kısa, günlük metinleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Kısa net iletileri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Basit, günlük sohbetlere katılır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7
8
9
10
11
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 To be (am,is,are) Sahiplik, Tekil çoğul, İşaret zamirleri, Ülkeler uyruklar Ders Kitabı 1. Ünite
2 Yer ve zaman edatları, Would like Ders Kitabı 2. Ünite
3 Geniş zaman Ders Kitabı 3. Ünite
4 Tekrar Ders Kitabı 1-3. Ünite
5 a-an-the, Sayılabilir sayılamaz Ders Kitabı 4. Ünite
6 Şimdiki Zaman Ders Kitabı 5. Ünite
7 Can (-ebilmek), Have to-Has to (zorunluluk), Geniş zaman ve Şimdiki zaman karşılaştırması Ders Kitabı 6. Ünite
8 Tekrar Ders Kitabı 4-6. Ünite
9 Vize haftası -
10 Geçmiş zaman: was-were, went Ders Kitabı 7. Ünite
11 Nesne zamiri, Karşılaştırma sıfatları Ders Kitabı 8. Ünite
12 Should (tavsiye) , Could (-ebilmek) , Be going to (gelecek) Ders Kitabı 9. Ünite
13 Tekrar Ders Kitabı 7-9. Ünite
14 Karşılaştırma, Too-Enough Ders Kitabı 10. Ünite
Resources
Course Notes <p>Online Ders İ&ccedil;eriği, Ders Anlatımlı Haftalık Videolar, PDF Ders Notları</p>
Course Resources

[1] Top Notch-1
[2] Essential Grammar in Use
[3] Oxford University Press Dictionary

Week Documents Description size
0 MyEnglishLab Yardım MyEnglishLab Yardım 12.54 MB
0 MyEnglish Lab Kayıt Olmak Myenglish Lab Kayıt Olmak 22.51 MB
0 Başarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler Basarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler 23.89 MB
0 Grammar-Writing Booster_Answer_Key Grammar-Writing Booster_Answer_Key 9.98 MB
0 Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key 0.07 MB
0 ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ 12.63 MB
0 SİSTEME ÖDEV YÜKLEMEK SİSTEME ÖDEV YÜKLEMEK 16.47 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 0.24 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 25 MB
1 TO BE TO BE 41.5 MB
1 GR1-1 Information questions with be usage and form GR1-1 134.34 MB
1 GR2-1 Possessive nouns and adjectives GR2-1 151.43 MB
1 GR3-1 Singular and Plural GR3-1 67.85 MB
1 UNIT_01_Extra_Gram_Exercise UNIT_01_Extra_Gram_Exercise 0.14 MB
1 GB-Unit 1 GB-Unit 1 0.48 MB
2 GR4-1 Imperatives GR4-1 49.99 MB
2 GR5-1 Demonstratives GR5-1 58.53 MB
2 WR1-1 Capitalization WR1-1 126.83 MB
2 WB Unit1 WB Unit1 0.13 MB
3 GR1-2 Prepositions GR1-2 301.47 MB
3 GR2-2 Would like GR2-2 51.32 MB
3 WR1-2 The sentence WR1-2 112.53 MB
3 UNIT_02_Extra_Gram_Exercise UNIT_02_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
3 GB-Unit 2 GB-Unit 2 0.36 MB
3 WB Unit2 WB Unit2 0.24 MB
4 Present Simple Tense Present Simple Tense 38.66 MB
4 WR1-3 Combining sentences with and or but WR1-3 36.24 MB
4 GR1-3 The Simple Present Tense GR1-3 203.41 MB
4 UNIT_03_Extra_Gram_Exercise UNIT_03_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
4 GB-Unit 3 GB-Unit 3 0.3 MB
4 WB Unit 3 WB Unit 3 0.16 MB
5 GR1-4 There is There are part1 GR1-4 part1 162.47 MB
5 GR1-4 There is There are part2 GR1-4 part2 162.47 MB
5 WR1-4 Connecting words or ideas and and in addition WR1-4 89.23 MB
5 UNIT_04_Extra_Gram_Exercise UNIT_04_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
5 GB-Unit 4 GB-Unit 4 1.28 MB
5 WB Unit 4 WB Unit 4 0.27 MB
4 Present Simple Tense Present Simple Tense 38.66 MB
6 GR1-5 Present Continous GR1-5 144.36 MB
6 WR1-5 Placement of adjectives before nouns and after the verb be WR1-5 42.72 MB
6 UNIT_05_Extra_Gram_Exercise UNIT_05_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
6 GB-Unit 5 GB-Unit 5 0.8 MB
6 WB Unit 5 WB Unit 5 0.17 MB
7 GR1-6 Can-Have to GR1-6 391.87 MB
7 GR2-6 The simple present tense non-action verbs GR2-6 190.68 MB
7 WR1-6 Punctuation of statements and questions WR1-6 54.92 MB
7 UNIT_06_Extra_Gram_Exercise UNIT_06_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
7 GB-Unit 6 GB-Unit 6 2.01 MB
7 WB Unit 6 WB Unit 6 0.14 MB
8 GR1-7 The Past Tense of Be GR1-7 424.36 MB
8 WR1-7 Time order WR1-7 111.3 MB
8 UNIT_07_Extra_Gram_Exercise UNIT_07_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
8 GB-Unit 7 GB-Unit 7 0.23 MB
8 WB Unit 7 WB Unit 7 0.17 MB
9 GR1-8 Object Pronouns GR1-8 184.31 MB
9 GR2-8 Comparative Adjective GR2-8 127.98 MB
9 WR1-8 Connecting ideas with because and since WR1-8 92.73 MB
9 UNIT_08_Extra_Gram_Exercise UNIT_08_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
9 GB-Unit 8 GB-Unit 8 0.36 MB
9 WB Unit 8 WB Unit 8 0.2 MB
10 GR1-9 Can-Could-Should GR1-9 122.55 MB
10 GR2-9 Be going to GR2-9 175.63 MB
10 WR1-9 The paragraph- Topic Sentence WR1-9 146.35 MB
10 UNIT_09_Extra_Gram_Exercise UNIT_09_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
10 GB-Unit 9 GB-Unit 9 0.56 MB
10 WB Unit 9 WB Unit 9 0.26 MB
11 GR1-10 Comparative and superlative adjectives GR1-10 149.03 MB
11 UNIT_10_Extra_Gram_Exercise UNIT_10_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
11 GB-Unit 10 GB-Unit 10 0.24 MB
12 GR2-10 Intensifiers very really and too GR2-10 121.7 MB
12 WR1-10 Connecting contradictory ideas even though however on the other hand WR1-10 69.76 MB
12 WB Unit 10 WB Unit 10 0.17 MB
13 Reading Passage 1 Reading Passage 1 24.86 MB
13 Reading Passage 2 Reading Passage 2 30.65 MB
13 Reading Passages Reading Passages 0.13 MB
14 Reading Passage 3 Reading Passage 3 20.79 MB
14 Reading Passage 4 Reading Passage 4 35.3 MB
0 2019-2020 Güz Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı 2019-2020 Güz Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı 0.26 MB
5 GR1-4 There is There are GR1-4 There is There are 324.97 MB
5 WR1-4 Connecting words or ideas and and in addition WR1-4 89.23 MB
5 UNIT_04_Extra_Gram_Exercise UNIT_04_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
5 GB-Unit 4 GB-Unit 4 1.28 MB
5 WB Unit 4 WB Unit 4 0.27 MB
14 Reading Passage 3 Reading Passage 3 20.79 MB
14 Reading Passage 4 Reading Passage 4 35.3 MB
13 Reading Passage 1 Reading Passage 1 24.86 MB
13 Reading Passage 2 Reading Passage 2 30.65 MB
13 Reading Passages Reading Passages 0.13 MB
12 GR2-10 Intensifiers very really and too GR2-10 121.7 MB
12 WR1-10 Connecting contradictory ideas even though however on the other hand WR1-10 69.76 MB
12 WB Unit 10 WB Unit 10 0.17 MB
11 GR1-10 Comparative and superlative adjectives GR1-10 149.03 MB
11 UNIT_10_Extra_Gram_Exercise UNIT_10_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
11 GB-Unit 10 GB-Unit 10 0.24 MB
0 Başarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler Basarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler 23.89 MB
0 Grammar-Writing Booster_Answer_Key Grammar-Writing Booster_Answer_Key 9.98 MB
0 Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key 0.07 MB
0 ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ 12.63 MB
0 SİSTEME ÖDEV YÜKLEMEK SİSTEME ÖDEV YÜKLEMEK 16.47 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 0.24 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 25 MB
0 Top Notch 1 Third Edition Classrom Audio(Kitabın Dinleme Bölümleri) Top Notch 1 Third Edition Classrom Audio(Kitabın Dinleme Bölümleri) 0.37 MB
1 TO BE TO BE 41.5 MB
1 GR1-1 Information questions with be usage and form GR1-1 134.34 MB
1 GR2-1 Possessive nouns and adjectives GR2-1 151.43 MB
1 GR3-1 Singular and Plural GR3-1 67.85 MB
1 UNIT_01_Extra_Gram_Exercise UNIT_01_Extra_Gram_Exercise 0.14 MB
1 GB-Unit 1 GB-Unit 1 0.48 MB
2 GR4-1 Imperatives GR4-1 49.99 MB
2 GR5-1 Demonstratives GR5-1 58.53 MB
2 WR1-1 Capitalization WR1-1 126.83 MB
2 WB Unit1 WB Unit1 0.13 MB
3 GR1-2 Prepositions GR1-2 301.47 MB
3 GR2-2 Would like GR2-2 51.32 MB
3 WR1-2 The sentence WR1-2 112.53 MB
3 UNIT_02_Extra_Gram_Exercise UNIT_02_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
3 GB-Unit 2 GB-Unit 2 0.36 MB
3 WB Unit2 WB Unit2 0.24 MB
4 Present Simple Tense Present Simple Tense 38.66 MB
4 WR1-3 Combining sentences with and or but WR1-3 36.24 MB
4 GR1-3 The Simple Present Tense GR1-3 203.41 MB
4 UNIT_03_Extra_Gram_Exercise UNIT_03_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
4 GB-Unit 3 GB-Unit 3 0.3 MB
4 WB Unit 3 WB Unit 3 0.16 MB
10 GR1-9 Can-Could-Should GR1-9 122.55 MB
10 GR2-9 Be going to GR2-9 175.63 MB
10 WR1-9 The paragraph- Topic Sentence WR1-9 146.35 MB
10 UNIT_09_Extra_Gram_Exercise UNIT_09_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
10 GB-Unit 9 GB-Unit 9 0.56 MB
10 WB Unit 9 WB Unit 9 0.26 MB
9 GR1-8 Object Pronouns GR1-8 184.31 MB
9 GR2-8 Comparative Adjective GR2-8 127.98 MB
9 WR1-8 Connecting ideas with because and since WR1-8 92.73 MB
9 UNIT_08_Extra_Gram_Exercise UNIT_08_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
9 GB-Unit 8 GB-Unit 8 0.36 MB
9 WB Unit 8 WB Unit 8 0.2 MB
5 GR1-4 There is There are part1 GR1-4 part1 162.47 MB
5 GR1-4 There is There are part2 GR1-4 part2 162.47 MB
5 WR1-4 Connecting words or ideas and and in addition WR1-4 89.23 MB
5 UNIT_04_Extra_Gram_Exercise UNIT_04_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
5 GB-Unit 4 GB-Unit 4 1.28 MB
5 WB Unit 4 WB Unit 4 0.27 MB
6 GR1-5 Present Continous GR1-5 144.36 MB
6 WR1-5 Placement of adjectives before nouns and after the verb be WR1-5 42.72 MB
6 UNIT_05_Extra_Gram_Exercise UNIT_05_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
6 GB-Unit 5 GB-Unit 5 0.8 MB
6 WB Unit 5 WB Unit 5 0.17 MB
8 GR1-7 The Past Tense of Be GR1-7 424.36 MB
8 WR1-7 Time order WR1-7 111.3 MB
8 UNIT_07_Extra_Gram_Exercise UNIT_07_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
8 GB-Unit 7 GB-Unit 7 0.23 MB
8 WB Unit 7 WB Unit 7 0.17 MB
7 GR1-6 Can-Have to GR1-6 391.87 MB
7 GR2-6 The simple present tense non-action verbs GR2-6 190.68 MB
7 WR1-6 Punctuation of statements and questions WR1-6 54.92 MB
7 UNIT_06_Extra_Gram_Exercise UNIT_06_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
7 GB-Unit 6 GB-Unit 6 2.01 MB
7 WB Unit 6 WB Unit 6 0.14 MB
0 BAHAR Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı BAHAR Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 10
2. Ödev 65
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4