Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik Ticaret MUP 122 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. AYKUT YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Elektronik Ticaret dersinin amacı, elektronik pazar yapısı içerisindeki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarının incelenmesidir.
Course Content İnternetin teknik gelişimi, yeni ekonomi kavramı bağlamında ticarette meydana gelen değişimlerin etkilerinin, elektronik ticaretin yönetsel, teknik, hukuki ve finansal altyapısı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişilere ve işletmelere yönelik elektronik pazaryerleri kavramının oluşturulması ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Elektronik ticaret yapabilmek için gerekli olan alternatif finansman kaynaklarının avantajlarının ve maliyetlerinin hesaplanması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinde edinilen bilgilerin ışığında bir elektronik ticaret sitesini hazırlama sürecinin anlatılması ve uygulanması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Elektronik devlet uygulamaları becerilerinin kazandırılması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Elektronik ticarette kullanılan araçların tanıtılması ve kullanım becerisinin verilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Elektronik ticaretin paydaşlara etki analizi öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişiklikler sonucu eski ekonominin yerini yeni ekonomiye bırakma süreci ve yeni ekonominin ortaya çıkardığı etkilerin anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Dünyada kullanımı hızla artan internet ve internet teknolojilerine yönelik temel kavramların öğrenilmesi Anlatım, Sınav ,
9 Elektronik ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve ülkemizde uygulamaya giren e-imza uygulama becerisinin kazandırılması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Ödeme sistemleri ve güvenlik bağlamında elektronik ticaret teknik bilgisinin oluşturulması Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 İşletmeler arasında elektronik ticaret kapsamında tedarik zinciri yönetimi ve pazarlama bağlamında bilgi edinilmesi ve uygulama yeteneğinin elde edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar I
2 İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar II
3 Yeni Ekonomi Kavramı, Özellikleri ve Etkileri
4 Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Yaygınlığı
5 Elektronik Ticaretin İşletmelere, Tüketiciye ve Sosyal Hayata Etkileri
6 Elektronik Ticaretin Araçları: İnternet, Telefon, Televizyon, EFT, EDI
7 Elektronik Ticaret Türleri, E-Devlet ve Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C)
8 İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (B2B)
9 İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (B2C)
10 Ara Sınav
11 Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
12 Elektronik Ticaret Sözleşmeleri ve E-imza
13 Elektronik Ticaretin Finansmanı
14 Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
Resources
Course Notes [1] Öğretim elemanı ders notları
Course Resources [2] Erbaşlar, Gazanfer, Dokur, Şükrü Elektronik Ticaret, Nobel Basın Yayın, 2008, İstanbul
[3] Akar, Erkan, Kayahan, Cantürk Elektronik Ticaret ve Elektronik İş -uygulamalar, modeller, stratejiler- , Nobel Basın Yayın, 2007, İstanbul
[4] Yıldız, Habib, Kayıhan, Şaban Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara
[5] Derleme, Elektronik Tic@ret Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7 X
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Proje / Tasarım 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 59
Total Workload / 25 (Hours) 2.36
dersAKTSKredisi 2