Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Ekonomi MYO 153 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CEVDET ÇAYIR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgiler kazandırmak.

Course Content

Ekonominin bütününün isleyisinin degerlendirilmesi, üretim ve tüketim fonksiyonu,yatırım kavramı, devlet kesimi ve dıs alem para arz ve talebi genel denge issizlik enflasyon büyüme ve kalkınma. Ekonominin bütününü olusturan ekonomik unsurların davranıslarının degerlendirilmesi, fiyat mekanizmasının isleyisi, tüketici davranısları teorisi üretim ve firma teorisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makro iktisadi temel kavram ve döngüleri kavrar Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev,
2 Uluslararası ticaret kavramını iktisadi açıdan analiz eder Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sözlü Sınav,
3 Tüketici ve üreticinin denge düzeylerinin oluşumunu kavrar. Anlatım, Tartışma, Altı Şapka, Sınav ,
4 Grafiksel analiz yeteneği oluşur Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
5 İktisadi temel kavramları ve iktisadi sistemlerin kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Piyasa kavramını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
7 Para, iktisadi büyüme ve kankınmanın temel unsurlarını kavrar. Anlatım, Tartışma, Altı Şapka, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadın tanımı, temel amaçlar, temel kavramlar
2 Matematiksel hatırlatmalar, Grafikler ve iktisadi uygulama alanları
3 Piyasa, Piyasa çeşitleri, Talep Teorisi
4 Arz Teorisi, Piyasa Dengesi
5 Esneklik, Talep Esneklikleri
6 Arz Esnekleri, Arz-Talep uygulamaları
7 Tercih kavramı, Tüketici ve Üretici Teorisi
8 Üretim ve Maliyetler
9 Makro iktisada giriş, makro iktisadın araştırma alanları
10 Ara sınav
11 Makro iktisadi politikalar, Milli gelir
12 Para ve Banka
13 Uluslararası ticaret temel kavramlar
14 İktisadi Büyüme ve kalkınma temel kavramlar
Resources
Course Notes <p>İ.Mete DOĞRUER -İktisat ders notları- 1989 ; Salih ŞİMŞEK -Ekonomi- 2008</p>
Course Resources

ERYÜZLÜ Hakan, Genel Ekonomi 2016 seçkin yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 3