Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Maliyesi MUP 116 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi VACİDE KARAMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kamu Maliyesine ilişkin temel bilgi ve kavramların aktarılması.
Course Content Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi, Devlet Borçları, Maliye Politikası
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Bütçe ve Bütçe İle ilgili kavramları tanımlayabilecek. Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Devlet borçlarını nedenlerini ve kaynaklarını tanımlayabilecek Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2 Kamu ekonomik faaliyetleri
3 Kamu harcamaları
4 Kamu harcamalarının sınıflandırılması
5 Kamu gelirleri
6 Genel vergi teorisi
7 Vergilerin sınıflandırılması
8 Vergileme ilkeleri
9 Vergi yükü ve vergi yansıması
10 Ara Sınav
11 Devlet borçları
12 Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi
13 Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi
14 Maliye Politikası
Resources
Course Notes [1] PEHLİVAN, Osman Kamu MaliyesiTrabzon,Derya Kitabevi [2] EKER, Aytaç Kamu Maliyesiİzmir, Birleşik Matbaa
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4
5
6
7
8
9
10
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 2