Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Ticaret Işlemleri MUP 108 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. NEŞE CENKÇİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, Dış Ticaret ile ilgili temel kavramlar açıklanarak, dış ticaret uygulamalarının kavranmasına yardımcı olmak ve mesleğe hazırlamaktır.
Course Content Dış ticaret kapsamında sözleşmelerin incelenmesi, teslim şekilleri ve dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme şekilleri, ihracat ve ithalat aşamalarının örneklerle öğrenilmesini kapsamaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dış ticaretin tanımı, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihçesinin öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerini öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 İthalat iş aşamalarını öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 İhracat iş aşamalarını öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Dış ticarette teslim şekillerini kavrayabilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Dış ticaret kapsamında risk ve türlerini kavramak, risklerden korunmak için yapılması gerekenlerin öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Dış ticarette kullanılan belgeleri öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Dış ticaret kapsamında yardımcı kuruluşları öğrenebilmek, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Konu İle İlgili Temel Kavramlara Giriş
2 Diş Ticarette Teslim Şekilleri( Incoterms)
3 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
4 Türk Dış Ticaret Rejimi Ve Kambiyo Mevzuatı Ve Özellikleri-İthalat Ve İhracatın Kavramsal Açılımı
5 İhracat Rejimi Kararları-İhracat Yönetmeliği-Hariçte İşleme Rejimi
6 İthalata İlişkin Hükümler-Dahilde İşleme Rejimi Tedbirleri
7 Kambiyo Mevzuatı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Genel Esaslar
8 Dış Ticaret,İthalat Ve İhracatta Görülmeyen İşlemler-Sermaye Haraketleri-Türk Parası, Döviz İle Kıymetli Maden ,Taş Ve Eşyalara İlişkin Hükümler
9 Gümrük Mevzuatı-Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatı Ve Birimleri-İhracat Ve İthalatta Gümrük İşlemleri
10 Ara sınav
11 Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Serbest Bölgeler
12 Dış Ticarette Finansman Teknikleri-Dış Ticarette Devlet Yardımları
13 Dış Ticaret İşlemlerinde Diğer Rejimler
14 Avrupa Birliği Ve Diğer İktisadi Birleşmeler
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Dış Tic.İşlemleri ve Muhasebesi (Prof. Dr. Ümit ATAMAN / Prof Dr. Haluk SÜMER) [2] Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri (Prof. Dr.Atilla BAĞRIAÇIK )
[3] Dış Ticaret İşlemleri (Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY)
[4] Dış Ticaret İşlemleri ( Mustafa H. ÇOLAKOĞLU)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 63
Total Workload / 25 (Hours) 2.52
dersAKTSKredisi 2