Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Şirketler Muhasebesi MYO 150 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme, Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermeye değişikliklerini, kar zarar dağıtımını vergilendirilmelerini, birleşmelerini, dağılmaları (tasfiye), tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme
Course Content Şirket türleri kavratılarak türlere göre muhasebe kayıtları ve kuruluş işlemleri hakkında bilgi vermek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şirketlerin kuruluş işlemlerini, kar - zarar dağıtımı, birleşme tasfiye işlemlerini öğrenmek ve muhasebe kayıtlarını yapabilmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Şirket türlerini kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şirketlerin Tanımları, Amaçları Ve Sınıflandırılması
2 Adi Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
3 Kollektif Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
4 Kollektif Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltımı
5 Kollektif Şirketlerde Kar - Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri
6 Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri, Kar -Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri
7 Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
8 Limited Şirketlerde Kar- Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri
9 Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
10 Ara sınav
11 Anonim Şirketlerde Sermeye Artırımı ve Sermaye Azaltımı
12 Anonim Şirketlerde Tahvil Ve Pay Senedi İhracına İlişkin Muhasebe Kayıtları
13 Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri
14 Holdingler, Kooperatifler, Faktöring Şirketleri
Resources
Course Notes [1] ATAMAN Ümit ,Şirketler muhasebesi ,Türkmen kitap evi İSTANBUL 1996
Course Resources [2] ÇABUK Adem, Şirketler Muhasebesi ,BURSA 1994
[3] LALİK Ömer ,Şirketler muhasebesi ,ANKARA 1985
Y.KOÇ Yalkın,Şirketler Muhasebesi ,ANKARA1994
[4] KIRLIOĞLU Hilmi ,Şirketler Muhasebesi,SAKARYA 2004
[5] SAĞLAM Necdet ve ŞENGEL Salim, Şirketler Muhasebesi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4