Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Yönetim MYO 158 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Finansal Yönetimde, öğrencilerin temel finans konuları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olarak, finansal tabloları analiz etmelerini ve yorumlamalarını sağlamak, işletmelerde karşılaşabilecekleri finansal olaylara ve çözüm önerilerine önceden hazırlanması ve böylece işletmelerde temel finansal yöntem ve teknikleri kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Course Content İşletmelerde finans fonksiyonu , paranın zaman değeri finansal analiz ve kontrol, nakit, alacak ve stok yönetimi, finansal planlama, İşletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti ve sermaye maliyeti kararları, finansman ve faaliyet kaldıracı, başabaş analizleri, finansal piyasalar, vak´a çalışmaları yer almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlanan fon ve finansmanın en verimli şekilde nerelerde kullanıldığını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İşletmelerde yer alan maliyet ve gider türlerini bilerek, başabaş yada kara geçiç noktalarını hesaplayabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Finansal analizin neden gerekli olduğunu ve analizde hangi yöntemlerin kullanıldığını bilir. Temel mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu) kullanarak oran analizi yapar ve sonucu yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Sermaye bütçelemesi yaklaşımını kavrar ve sermaye bütçelemesi yöntemlerinin ne olduğunu bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İşletme sermayesi (çalışma sermayesi)?nin ne olduğunu, önemini ve nasıl yönetildiğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Paranın zaman değeri olduğunu bilir ve alacağı kararlarda buna göre hareket eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Bir işletmenin finansman ve sermaye yapısının ne olduğunu bilir. Bilançoyu finansal açıdan işletmenin kaynak-kullanım durumunu gösteren bir araç olarak okuyabilir ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 İşletmelerde kullanılan her bir finansman kaynağının maliyetini bilir ve buna göre optimal sermaye yapısı oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Finansal Yönetimin işletme fonksiyonları içindeki kilit rolünü ve önemini kavrar, finansmanla ilgili temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Alternatif finansman kaynakları ve piyasalarını bilir ve finansmanda bunları etkin şekilde kullanır. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 Stok maliyetlerinin ve stok risklerinin ne olduğunu bilir ve buna göre optimum stok yönetimini gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
12 Finansal planlamanın (kısa, uzun vadeli planlama olarak) amacını ve yöntemlerini kavrar. Nakit bütçesinin neden ve nasıl düzenlendiğini bilir ve nakit bütçesi düzenler. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Satış yapılacak müşteri tipini belirleyerek daha etkili satış ve tahsilat politikası uygulamasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Finansal (mali) piyasaların (para ve sermaye piyasası)?nın aktörlerini ve bu piyasalarda kullanılan finansal araçları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 İşletmenin fon kaynaklarının ne olduğunu ve hangi yollarla sağlandığını kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansın tanımı,mahiyeti ve işletmelerde finans fonksiyonu
2 Paranın zaman değeri
3 Finansal kaynaklar
4 Başabaş ve kaldıraç analizi
5 İşletme sermayesi yönetimi
6 Alacak ve nakit yönetimi
7 Stok Yönetimi
8 Finansal analiz
9 Kısa ve uzun vadeli finansal planlama
10 Ara Sınav
11 Sermaye bütçelemesi
12 Sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısı
13 Sermaye Piyasası
14 İşletmelerde Özel Finansal Sorunlar
Resources
Course Notes
Course Resources [1] GÖNENLİ Atilla ,İşletmelerde Finansal yönetim İşletme Fakültesi ,İSTANBUL,1991
[2] ÖZTİN Akgüç , Finansal Yönetim İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları İSTANBUL
[3] CEYLAN Ali İşletmelerde finansal yönetim BURSA ,1991
[4] ÖZDEMİR Muharrem Finansal yönetim ANKARA ,1997
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 4