Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Muhasebe Mevzuati ve Meslek Etiği MUP 107 1 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN BAĞDAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları kavrayıp, mesleki etik çerçevesinde ilişkilerin yürütülebilmesini amaçlar.
Course Content Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, mesleki yönetmelikler, sahip çıkılması gereken kurallar ve mesleki etik değerleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları ve mesleki etik değerlerini tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Mesleğin denetim, kurumsal yönetim ve yönetim danışmanlığı boyutunda gelişmesi için teorik ve uygulamalı bilgi ile deneyim kazandırılması Anlatım, Gösteri, Proje / Tasarım,
3 Muhasebe mesleğinin bir kariyer mesleği olarak disipline edilmesini, geliştirilmesini ve yüksek mesleki standartlara sahip olunmasını sağlamak Anlatım, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Muhasebe mevzuatının amacı ve kapsamı
2 SMMM ve YMMye ait 3568 sayılı yasa
3 Staj ve Sınav Yönetmeliği
4 Disiplin Yönetmeliği
5 Çalışma usul ve esasları yönetmeliği
6 Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği
7 Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile meslek mensuplarının bildirim mecburiyeti
8 YMM Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği
9 Meslek mensuplarının uyması/sahip çıkması gereken kurallar ve mecburi meslek kararları
10 Ara Sınav
11 Etik ve mesleki değerler arasındaki ilişki
12 Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar
13 Dünyadaki etik kurallar ve ilkeler
14 Türkiyede muhasebe mesleğindeki etik ilkelere ve kurallara yönelik düzenlemeler
Resources
Course Notes 1- TÜRMOB ´´Mesleki Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik´´ Ankara, 2009.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4 X
5 X
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4