Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Muhasebe MUP 103 1 3 + 1 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Finansal Muhasebe ile ilgili temel kavramları kavrayıp, kayıt işlemlerini muhasebe sistemine göre yaparak geçici mizan düzenleyebilmeyi amaçlar.

Course Content

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(kavramak, muhasebe sistemini) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Muhasebe ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini bir bütünlük içerisinde ifa ederek Genel Geçici Mizanı düzenleyebilme Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav ,
3 Muhasebe sürecini takip edebilme Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve muhasebe ilkelerini anlama ve tanıyabilme Anlatım, Ödev,
5 Bilanço ve gelir tablolarının temel ilkelerini taniyip anlayabilme Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansal Muhasebenin amacı, tanımı ve mahiyeti
2 Tüm faaliyetlerin belgelendirilip kayıt altına alınması olayının ekonomiklik açıdan önemi
3 Finansal Muhasebenin Temel Kavramları ,ilkeleri ve Finansal muhasebedeki rolleri
4 Temel mali tablolar , tanımları ve rolleri Ayrıca bu tabloların düzenlenmesi İlkeleri
5 Muhasebe Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunu ve güvenilirliğini belirleyen hususların tanımlanması.
6 Tek düzen hesap planı,Hesapların tanımı ve mahiyeti ve hesapların işleyiş biçimi
7 Finansal Muhasebe sürecinin tek düzen hesap planına göre işleyişi
8 Varlık ve kaynak hesaplarının bilançoda gösterilmesi ve bilgi kullanıcıları açısından önemi
9 Varlık hesaplarının dönem içi muhasebe kayıt işlemleri
10 Ara Sınav
11 Kaynak hesaplarının dönem içi muhasebe kayıt işlemleri
12 Gelir tablosu hesaplarının gösterimi ve dönem içi muhasebe kayıt işlemleri
13 Maliyet hesaplarının gösterilmesi, dönem içi muhasebe kayıtları ve yansıtma işlemleri
14 Genel geçici mizanın düzenlenmesi ve Genel Geçici Mizan İle ilgili Monografiler
Resources
Course Notes <p>1- Mustafa U&Ccedil;KA&Ccedil;&acute;&acute;Genel Muhasebe&acute;&acute; Trabzon, 2004. 2-Orhan SEVİLENG&Uuml;L &acute;&acute;Genel Muhasebe&acute;&acute; Ankara, 2001. 3-İbrahim LAZOL &acute;&acute;Genel Muhasebe&acute;&acute; Bursa, 2004. 4-Yusuf S&Uuml;RMEN &acute;&acute;Genel Muhasebe&acute;&acute; Trabzon, 2004. 5-Nihat K&Uuml;&Ccedil;&Uuml;KSAVAŞ &acute;&acute;Genel Muhasebe&acute;&acute; İstanbul, 2004.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 14 14
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6