Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Işletme MYO 155 1 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Genel işletme dersinin amacı, işletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir

Course Content

İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. Yönetimin Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 İşletmenin bulunduğu çevre koşullarını analiz edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 İşletmedeki fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Uluslararası boyutuyla rekabet kavramını anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Yönetimin fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Küreselleşme olgusunun yönetim anlayışlarını ve işletmeleri nasıl etkilediğini bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar
2 Ekonomik sistemler ve işletmecilik
3 İşletmenin çevresi ve işletmelerin sınıflandırılması
4 İşletme kurma süreci
5 Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik
6 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme
7 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme
8 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme
9 Üretim yönetimi
10 Ara sınav
11 Muhasebe-finansman
12 İnsan kaynakları yönetimi
13 Pazarlama
14 Sosyal sorumluluk yönetimi
Resources
Course Notes <p>[1] Coşkun, R., Genel İşletmecilik (2007), Adapazarı: Sakarya Kitabevi</p>
Course Resources

[1] İsmet, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.
[2] ARIKAN, Semra, Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Kasım, 2004.
[3] BARUTÇUGİL, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, Mart 2004.
[4] KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2004.
[5] ÜLGEN, Hayri ve Mirze S. Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4