Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Spor Etiği UFM 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Spor ve sporculuk kavramlarını ele alıp bunların etik problemlerle bağlantısını incelemek.
Course Content Spor tarihi; Sporda ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve şiddetin eleştirisi; spor etiği üzerine tartışmalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Spor ve etik ilişkisini öğrenir.
2 Sporda karşılaşılan etik problemleri belirler.
3 İyi bir sporcuda olması gereken etik yükümlülükleri anlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Spor Tarihi
2 Spor ve etik ilişkisi
3 İyi sporcu kimdir?
4 Spor ve centilmenlik
5 Sporcunun ahlaki gelişimi
6 Sporcu ve toplumsal sorumluluk
7 Spor ve ırkçılık
8 Spor ve cinsiyet ayrımcılığı
9 Spor ve cinsiyet ayrımcılığı
10 Spor ve şiddet
11 Spor ve şiddet
12 Spor etiği üzerine tartışmalar
13 Spor etiği üzerine tartışmalar
14 Spor etiği üzerine tartışmalar
Resources
Course Notes
Course Resources William Morgan, Ethics in Sport, 2007
Mehmet Şahin,Spor Ahlakı ve Sorunları, 2009
Erdoğan Arıpınar ve Bilge Donuk, Fair Play: Spor Yönetimi ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar, 2011
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7