Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuk ve Etik UFM 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Hukuk ve adalet, yasa, eşitlik, hak, suç, ceza gibi hukuk’un temel kavramlarının farklı felsefi görüşlerdeki anlamlarını araştırmak, değerlendirmek ve tartışmak, kazanılan teorik perspektifle hukuk ve etik arasındaki bağı ele almak, hukuk pratiklerine dair etik bir bakış açısı kazanmak.
Course Content Hukukun temel kavramları. Bu kavramların felsefi açıdan değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hukuk ve etik arasındaki ilişkiyi kavrar.
2 Hukukun temel kavramlarını felsefi açıdan yorumlayabilir.
3 Hukuk pratiklerine ilişkin etik bir bakış açısı kazanır.
4 Hukukun temel kavramlarını tanır.
5 Hukuk yasalarını etik açıdan yorumlayabilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Hukuk Sistemine Giriş
2 Hukukçuların Ödev ve Yükümlülükleri
3 Yasaların ahlaki içeriği var mıdır, olmalı mıdır?
4 Yasaları yorumlayan hakimlerin takınması gereken doğru tutum nedir?
5 Yasaya itaat etme konusunda bir yükümlülük var mıdır?
6 Kurallar bize nasıl gerekçeler verebilir?
7 Devletin verdiği cezaların haklılandırılması mümkün müdür?
8 Ahlaki açıdan ne yaptıklarımızdan ne zaman sorumlu olabiliriz?
9 Yasalar hangi hakları koruma amacındadır?
10 Avukatlar karşılaştıkları spesifik ahlaki problemler nelerdir?
11 Otoritenin doğası nedir?
12 Doğal hukuk teorisi nedir?
13 Yasalar karşısında eşit olmak ne anlama gelir?
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7