Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Felsefi Düşünce UFM 501 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATMA BERNA YILDIRIM
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Belirli felsefi düşünüş tarzlarını ve felsefi düşünmeye dair temel kavramları tanımak, temel felsefi problemler üzerine sorgulama yapmak ve bu kazanımlar doğrultusunda güncel sorunları felsefi yönüyle incelemek, tartışmak ve değerlendirmek.
Course Content Doğrudan felsefi problemler üzerine düşünme bu dersin genel içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, gerçekliği doğası, yaşamın anlamı, zihin-beden ilişkisi, özgürlük problemi ana başlıkları oluşturmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Felsefenin asli problemleri üzerine düşünüp, sorgulama yeteneği kazanır.
2 Güncel felsefi sorunları tartışıp değerlendirebilir.
3 Temel felsefi kavramları tanır.
4 Varoluşsal problemler üzerine düşünebilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Felsefe Nedir?
2 Felsefi bir argümanın yapısı nasıldır?
3 Yaşam ne anlama geliyor?
4 Yaşam anlamsız mı?
5 Tanrı var mıdır?
6 Kötülük açıklanabilir mi?
7 Bilim Tanrıyı reddediyor mu?
8 Gerçekliğin doğası nedir?
9 Zihin nedir?
10 Zihin ve beden birbiriyle nasıl etkileşmektedir?
11 Biz kimiz?
12 Özgür müyüz?
13 İyi olmamız gerekir mi?
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7