Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahlak Felsefesi Tarihi UFM 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Ahlak Felsefesinin temel kavramlarını (iyi, sorumluluk, mutluluk, ödev, vicdan) tanıtmak, temel problemler hakkında bilgi vermek, ahlakın diğer felsefe alanları ile bağlantısını göstermek, Ahlakın temellendirilmesini ortaya koymak, kuramsal etik ve uygulamalı etik arasındaki ilişkinin gösterilmesi.
Course Content Ahlak Felsefesinin temel kavramları
Temel ahlak teorileri
İlkçağda, Ortaçağda ve Yeniçağda Etik
Uygulamalı Etik
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ahlak Felsefesinin temel kavramlarını tanır.
2 Ahlakın diğer felsefe alanları ile ilişkisini gösterir.
3 Etiğin kuramsal ve uygulamalı yönlerinin bağlantısını aöıklayabilir.
4 Ahlakı temellendirebilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlakın Temellendirilmesi: niçin ahlaklı olmalıyız?
2 Ahlak felsefesinin temel kavramları
3 Temel ahlak teorileri: normatif Etik
4 Temel ahlak teorileri: betimleyici etik
5 Temel ahlak teorileri: meta etik
6 İlkçağda Ahlak: Eudaimonist Etik
7 Ortaçağda Ahlak: Teolojik Etik
8 Yeniçağ felsefesinde rasyonalist ve empirist yaklaşımlar
9 Kant’ın ödev ahlakı
10 Kant’ın ödev ahlakı
11 Mill ve Faydacılık
12 20. yüzyılda ahlak teorileri
13 Uygulamalı Etik problemleri
14 Uygulamalı Etik problemleri
Resources
Course Notes
Course Resources Alasdair MacIntyre, Erdem Peşinde, Ayrıntı Yayınları
Alasdair MacIntyre, Ethik´in Kısa Tarihi, Paradigma
Harun Tepe, Etik ve Metaetik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirmesi
Aristoteles, Nichomachos´a Etik
Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge
John Stuart Mill, Faydacılık, 1965
İoanna Kuçuradi, Etik, İstanbul, 1996
Jon Nuttall, Ahlak Üzerine Tartışmalar,İstanbul, 1997
Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş, İstanbul, 2002
Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesine Giriş, Ankara, 2009
İstanbul, 2009
Doğan Özlem, Etik Ahlak Felsefesi, İstanbul, 2010
Fred Feldman, Etik Nedir?, İstanbul, 2012
Long, A. A. Stroll, R. Campbell, V. J. Bourke, Etik Kuramları, Ankara, 2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7