Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Popüler Kültürde Etik UFM 517 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Popüler kültürün teorik alt yapısını incelemek ve farklı yaklaşımları tanımak, kazanılan felsefi altyapı üzerinde popüler kültürü ve ürünlerini ve etkilerini değerlendirip eleştirmek.
Course Content Popülizm, popüler kültür, teorik yaklaşımlar, popüler kültür ve postmodernizm, iktidar ve popüler kültür
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Popüler kültüre ilişkin teorik yaklaşımları sıralar
2 Popüler kültürün teorik altyapısını kavrar.
3 Popüler kültürün etkileri üzerine tartışabilir.
4 Popüler kültür üzerine felsefi düşünme geliştirebilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Popülizm ve Popüler Kültür nedir?
2 Popüler Kültür, Kitle Kültürü, Beğeni Kültürü
3 Popüler Kültür, Kitle Kültürü, Beğeni Kültürü
4 Popüler Kültür Üzerine Teorik Yaklaşımlar:Faydacılık
5 Popüler Kültür Üzerine Teorik Yaklaşımlar:Marxism ve Hegemonya
6 Popüler Kültür Üzerine Teorik Yaklaşımlar: Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık
7 Popüler Kültür Üzerine Teorik Yaklaşımlar: Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık
8 İktidar ve Popüler Kültür
9 Popüler Kültür, Cinsiyet ve Beden
10 Popüler Kültür, Cinsiyet ve Beden
11 Popüler Kültür, Etnik Köken ve Azınlık: Alternatif Yaşam Biçimleri
12 Popüler Kültür ve Postmodernizm
13 Ticari Toplum, Tüketim Toplumu, Kitle İletişim Araçları, Reklam
14 Popüler Kültür Üretimi: Radyo, TV, Film ve Imaj Üreticileri
Resources
Course Notes
Course Resources Ekmel Geçer, Medya ve Popüler Kültür, 2013
Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, 2009
Kolektif, Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayısı 15: Popüler Kültür
Angela Mcrobbie, Postmodernizm ve Popüler Kültür, 2013
Der. Nazife Güngör, Popüler Kültür ve İktidar
Erol Mutlu, Globalleşme Popüler Kültür ve Medya
John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları Kuramlar ve Metodlar,2000
Ünsal Ozkay, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya: Bilim Kurgu ve Korku Sineması
Levent Yaylagül, Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7