Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ekoloji ve Etik UFM 512 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Çevre sorunları hakkında düşünmek ve günümüz toplumlarında ortaya çıkan çevre problemleri hakkında çözümlemeler yapmak; çevre-teknoloji ve çevre-bilim ilişkilerini analiz etmek.
Course Content Çevre kirliliği; biyosentrizm; antroposentrizm; biyoçeşitlilik; nüfus artışı;.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve bilim ilişkisini kavrar.
2 Çevre ve teknoloji ilişkisini kavrar.
3 Çevre sorunları hakkında düşünebilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekoloji ve Çevre Etiği
2 Metaetik ve Normatif Etik
3 Nüfus artışı,tüketim ve çevre kirliliği
4 Küresel Kapitalizm, sürdürülebilirlik ve gelişme
5 Gıda üretiminin etiği
6 Ekofeminist felsefe ve Etik
7 E.O.Wilson ve Biyofili Kuramı
8 İklim değişikliğine etik yaklaşımlar
9 Biyoçeşitlilik ve türlerin yok oluşu
10 Biyosentrizm
11 Antroposentrizm ve Etik
12 Dinler, Ekoloji ve Etik
13 Çevre ve teknoloji ilişkisi
14 Çevre, gelecek nesiller ve etik yükümlülük
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7