Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kapitalizm Küreselleşme ve Etik UFM 508 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Kapitalizm ve küreselleşmenin felsefi ve ahlaki temelleri üzerine düşünmek, bu kavramları tarihi gelişimi içinde çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutup bugünün dünyasını etik bir düzlemde çözümlemek.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kapitalizm nedir?
2 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Locke
3 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Hobbes
4 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Smith
5 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Mill
6 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Marx
7 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Weber
8 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Rand
9 Kapitalizmin düşünsel ve tarihsel gelişimi:Rawls
10 Tartışma: Yeni Muhafazakarlık ve Sosyal Refah Devleti
11 Tartışma: Küreselleşme ve Kültür
12 Tartışma: Demokratik siyasal düzen açısından devlet-sivil toplum ayrımı, Kamusal alan
13 Tartışma: Sivil İtaatsizlik, Sivil Toplum
14 Tartışma: Sivil Özgürlük ve Politik Özgürlük, Çoğulculuk-Çoğunlukçuluk
Resources
Course Notes Thomas Hobbes, Leviathan,2012<br>John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme<br>Adam Smith, Ulusların Zenginliği, 2002<br>Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759<br>Stuart Mill, Özgürlük Üzerine, 2008<br>Karl Marx, Komünist Manifesto, 2008<br>Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 2013<br>Ayn Rand,Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal, 2004<br>John Rawls, Siyasal Liberalizm, 2007<br>John Rawls, A Teory of Justice,1971<br>Arendt, Rawls, Habermas, Thoreau, Galtung, King, Dworkin, Kamu Vicdanına
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7