Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Meslek Etiği UFM 507 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN NEJDET ERTUĞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Temel ahlak felsefesi yaklaşımlarının mesleki pratik bağlamında ele alınıp yorumlanması, meslek hayatındaki sorunların ahlaki bir çerçevede değerlendirilip tartışılması, mesleki kavramlar hakkında etik bir bakış açısı kazanılması
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Meslek Etiği tanımı
2 Temel Ahlak Felsefelerinin Meslek Etiğine Yansımaları
3 Temel Ahlak Felsefelerinin Meslek Etiğine Yansımaları
4 Meslek Etiği’nin evrimi
5 Meslek Etiği’nin evrimi
6 Bir etik problemi olarak karar verme ve uygulama, ikilem örnekleri
7 Bir etik problemi olarak karar verme ve uygulama, ikilem örnekleri
8 Örgütlenme yapısı, hiyerarşi ve liderliğin meslek etiğine etkileri
9 Örgütlenme yapısı, hiyerarşi ve liderliğin meslek etiğine etkileri
10 Bireysel ve kurumsal kimlik ilişkisi
11 Sosyal sorumluluk
12 Fırsat, rekabet ve mücadele
13 Mobbing
14 Mesleki yozlaşma
Resources
Course Notes
Course Resources P. Singer, Applied Ethics, Oxford University, 1986.
Elizabeth Tierney,İş Ahlakı, 1997
Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara 2000
Helen Molesworth, M. Darsie Alexander ve Julia Bryan-Wilson, Work Ethic, 2003
Mahmut Arslan, İş ve Meslek Ahlakı, Ankara, 2005
Alptekin Sökmen ve Serdar Tarakçıoğlu, Mesleki Etik, Ankar, 2011
Demet Çakıroğlu ve Nuran Öztürk Başpınar, Meslek Etiği, 2012
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır
5 İş hayatındaki etik problemler üzerine düşünebilir
6 Birçok toplumsal tartışmanın, felsefenin eleştirel yaklaşımıyla aydınlatılabileceğini kavrar.
7 İş yaşamında karşılaşılan etik problemlere yapıcı bir katkı sağlar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 7